Harry Guttormsen. foto: KHIO/Yann Aker

Stafetten 4 – Harry Guttormsen

– Dramatikkfestivalen forholder seg til anonyme tekster og vet derfor aldri om dramatikeren er født på Skreia eller på Rarotonga, skriver Harry Guttormsen. Han sender stafettpinnen videre til regissør Hisham Zaman.

Even Lynne spør:

Dyrkes det frem stemmer og historier som har interesse i et mangfoldsperspektiv innenfor norsk dramatikk og scenetekst i dag?

Jeg velger først å tolke spørsmålet inn i den dramatiske sammenhengen jeg er tettest på akkurat nå, Norsk Dramatikkfestival. Vi har som uttalt mål å juryere fram stemmer og historier med størst mulig spredning i form og innhold. Ca 10 % av tekstene ved de tre siste festivalene har et tematisk perspektiv ut over en ren norsk sosiokultur. Jeg har lest alle de 200 innsendte tekstene og er forundret over at prosentandelen ikke er høyere. Tatt i betraktning hvilke konfliktarenaer som ligger vidåpne knyttet til Norge som attraktivt mål for immigrasjon eller som bevæpnet fredsnasjon.

Vi har valgt å la dramatikerens anonymitet være et viktig premiss i vår tekstutvelgelse og vet derfor aldri om dramatikeren bak teksten er født på Skreia eller på Rarotonga. Dersom opphavspersonene bak den innsendte manusbunken spente over en stor variasjon av bakgrunner, ville denne ”blinde” utvelgelsen kunne sikre et bredt mangfold. Problemet, i et mangfoldsperspektiv, er at innsenderne, etnisk sett, er svært smalt rekruttert. Det er rimelig å anta at innsenderne til vår festivaljury rekrutteres via velkjente arenaer som Dramatikerforbundet, Scenekunst, Dramatikkens Hus og andre etablerte bransjeinstitusjoner.  Svaret på utfordringen vil for oss kunne være å oppsøke nye miljøer der det er rimelig å forvente at vi når skrivende talent med en mer mangfoldig bakgrunn. Men vi vil inntil videre fortsette vårt blinde søk.

Dersom jeg så utvider spørsmålet til å gjelde hele dramatikerfeltet, er det utvilsomt et brennbart og udekket potensiale her. Sammenligner vi premierelistene i Norge og Sverige er det liten tvil om at svenskene leder an når det gjelder å speile en mer sammensatt virkelighet på scener og lerret. Den planlagte dramatikerutdanningen ved KHiO, skuespillerutdanningen ved Det Norske Teatret/HiNT og Nordic Black Theater er alle institusjoner med potensiale til å bli utviklingsarenaer for nytt skrivende talent.

Mens vi venter er det en udelt glede å se at Hisham Zaman nok en gang åpner Tromsø internasjonale Filmfestival med filmen Før snøen faller. Utdannet ved Filmskolen på Lillehammer vender han nok en gang tilbake til den personlige erfaringen som er tyngst og tydeligst, flukten gjennom Europa til Norge. En historieforteller for vår samtid.


Mitt spørsmål går til Hisham Zaman: Jeg inviterer deg til Norsk Dramatikkfestival 2013, 23-25 august. Er teatret en relevant arena for dine framtidige historier?

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER