Skuespiller-og danseralliansen katalog2

Skuespiller-og danseralliansen gjøres permanent?

Alle signaler går for tiden i retning av at Skuespiller-og danseralliansen gjøres til en permanent ordning når prøveperioden går ut på tampen av året.

Skuespiller-og danseralliansen er ”et viktig kunstpolitisk tiltak for å bidra til at kunstnere kan få lønn for sin kunstneriske virksomhet”, fastslås det i den nylig framlagte rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi, hvor det også anbefales at ordningen utvides.

Utredningen er utarbeidet av et departementsnedsatt utvalg under ledelse av Vigdis Moe Skarstein og inneholder, om man skal tro reaksjonene fra kunstnerhold i etterkant, flere kontroversielle punkter.

Men om man skal ta de tilstedeværende politikerne på Oslo Arbeiderpartis debattmøte om kunstnerøkonomi på Skuespillersenteret sist tirsdag på ordet, blir ordningen permanent når prøveperioden går ut på tampen av 2015.

Positive signaler
Kulturpolitikerne Svein Harberg fra Høyre, Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet og Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti var ikke enige om alt, men at Skuespiller-og danseralliansen er et relevant svar på situasjonen i markedet for frilanserne innen scenekunstfeltet var de enige om.

– Dette var veldig positive signaler, sier Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder i alliansen. –Jeg oppfattet politikerne dithen at de var enige om at alliansen bør gjøres permanent og at den bør utvides med flere ansatte kunstnere fra neste år. Den skal nå evalueres av Kulturdepartementet og politikernes signaler er gode å ha med seg inn i denne fasen.

Skuespiller-og danseralliansen er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere.
I dag har alliansen 24 skuespillere og dansere i stallen. Hver har en tidskonto på 2 år som står stille hver gang de får et oppdrag. Straks oppdraget er over er det alliansen som overtar ansvaret for lønn og opptjening av rettigheter – men ikke bare det:

-En viktig del av vårt oppdrag er også å bidra til at kunstnerne kan utvikle sitt kunstnerskap mellom de eksterne ansettelsene og oppdragene. Derfor kan kunstnerne delta på workshops, kurs og daglig trening som sikrer at den kunstneriske kompetansen og videreutviklingen blir ivaretatt så lenge kunstnerne ikke er i arbeid ute i markedet. Alliansens kunstnere deltar også i vårt mentoringprogram hvor de er mentorer for yngre kolleger i bransjen. Slik bruker de sin erfaring og kompetanse som frilans kunstnere til å styrke yngre skuespillere og dansere i deres frilanssituasjon.

Skuespiller-og danseralliansen på stand på Dansens Hus. Tone Øvrebø Johannessen til venstre.

Tetter hullet
På møtet sa du at Skuespiller- og danseralliansen ”tetter hullet”. Hva mener du med det?

-Den generelle tendensen er at arbeidsgiverne ønsker større midlertidighet og fleksibilitet. Ingen blir langvarig ansatt innen film og TV og i teatrene blir det færre og færre fast ansatte.

– De fleste har korte avgrensete ansettelser eller åremål. I det prosjektbaserte danse- og teaterfeltet blir engasjementene stadig mer oppdelte. Når de ansettes hos oss bidrar vi til at kunstnerne kan videreutvikle sine frilanskarrierer og at arbeidsmarkedet har dynamikk og fleksibilitet slik arbeidsgiverne ønsker, sier Johannessen.

Forbildet for alliansen er tilsvarende organisasjoner i Sverige for dansere, skuespillere og musikere.

-Erfaringene derfra er svært gode. De tre organisasjonene har eksistert lenge og har i dag til sammen nesten 300 kunstnere ansatte. Fra høsten skal hver av dem ansette 30 nye dansere, skuespillere og musikere, sier Tone Øvrebø Johannessen.

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER