Jon Refsdal Moe

Siste doktoravhandling i teatervitenskap i Oslo

Fredag denne uka disputerer Jon Refsdal Moe for den siste doktorgraden i teatervitenskap som vil bli avlagt ved Universitetet i Oslo. Institutt for musikkvitenskap arrangerer disputasen.

Moes avhandling har tittelen Prince of Fools? – A Close Reading of Antonin Artaud's Le Théâtre et son Double.

Faget teatervitenskap er under avvikling og IKOS, Institutt for kulturfag og orientalske språk der teatervitenskap har vært lokalisert, ville ikke arrangere disputasen så lenge Moes veileder kom fra et annet institutt. Avhandlingen vil derfor bli levert på Institutt for musikkvitenskap.

Opprør
Det hersker i dag enighet om at Antonin Artaud (1896-1948) prøvde på noe umulig i sitt forsøk på å bruke teatret til å gjøre opprør mot virkeligheten. Moe hevder i avhandlingen at Artauds opprør lar seg forsvare.

– Artaud anerkjennes historisk, men folk tviler på det han forsøkte på. Jeg mener at Artauds opprør lar seg forsvare, både filosofisk og som teater. Vi må bare vite hvordan vi skal lese ham, sier Moe.

Antonin Artaud hadde enorm innflytelse på teater, kunst og filosofi i etterkrigstiden. Hans mest kjente bok, Le Théâtre et son Double (1938), ble flittig lest av blant andre filosofen  Jacques Derrida, komponisten John Cage og rock-ikonet Jim Morrison, ved siden av å bli en bibel for det tjuende århundres avantgarde-teater. Boken er skrevet i en impulsiv, poetisk stil og er full av tankesprang, selvmotsigelser og paradokser. Moe hevder at disse paradoksene nettopp gir oss nøkkelen til Artauds tekst.

Teater og filosofi
– Der det er vanlig å lese ett helhetlig prosjekt ut av Artauds essays, mener jeg at han har flere ting på gang. Først og fremst vil han bryte opp i våre tilvante idéer om virkeligheten, og slik sett er han en forløper for filosofer som Derrida. Men Artaud vil også skape et nytt teater, og en ny forståelse av hva teater er. Skal vi forstå hva Artaud vil, er vi helt nødt til å skille mellom disse to prosjektene.

I sin avhandling vil Moe etablere et slikt skille, og på den måten presentere en ny forståelse av Artaud.

Førsteopponent for Moes disputas er professor Martin Puchner ved Harvard University. Dr. Mikkel Bruun Zangenberg fra Københavns Universitet er andreopponent. Administrator er professor Arnfinn Bø-Rygg ved Universitetet i Oslo.

Tid og sted for disputas og prøveforelesning finnes på denne siden.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER