Rørende gest – Scenekunst

Rørende gest

Rose Hammer vekker et håp i en dyster samtid med politisk amatørteater.

SISTE SAKER