Kulturminister Thorhild Widvey

Rikskonsertene overtar Den kulturelle skolesekken

Rikskonsertene skal få nytt navn og overtar ansvaret for alle fagområder i Den kulturelle skolesekken. En kulturminister som kontinuerlig snakker om å desentralisere og regionalisere for å skape kvalitet for voksne, sentraliserer nå kunst for barn med eksakt samme begrunnelse.

I går kunngjorde kulturminister Thorhild Widvey at ansvaret for Den kulturelle skolesekken flyttes fra Norsk kulturråd til Rikskonsertene. Samtidig sukres pillen ved å styrke ordningen med 12,2 millioner kroner.

Rikskonsertene skal også få nytt navn, siden dette innebærer ansvar for flere kunstformer enn musikk. Siden Rikskonsertenes offentlige konserter for voksne ble nedlagt i 2012, har skolekonserter har vært Rikskonsertenes kjernevirksomhet, parallelt med musikktilbudet i Den kulturelle skolesekken.

Flere rapporter har vist at den kunstneriske kvaliteten på innholdet i Den kulturelle skolesekken (DKS) spriker. Dels handler dette om et sprik mellom en kunstfaglig og en læreplanbasert tilnærming til kunstuttrykkene elevene skal oppleve. Spørsmålet om hvor kunsten slutter og hvor pedagogikken begynner, har ikke opplagte svar, men skaper vanskelige og viktige problemstillinger i spennet mellom kunstnerisk ytringsfrihet og hvordan elever skal få apparat til å ta imot kunst de ikke selv har valgt å oppsøke.

Helt prinsipielt sett må det løses på nytt hver gang man skaper kunstnerisk innhold for et ungt publikum som de får servert på skolen. Men etter at kunstneren har valgt sin løsning, har også det programmerende leddet et ansvar. I dag har 19 fylker løst det ansvaret på hver sin måte.

Spagaten ligger også innbakt i at Skolesekken som tiltak er et spleiselag mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

I følge en pressemelding skal endringen sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud og videreutvikling av ordningen innenfor alle kunstuttrykk.

–  Flere rapporter har påvist ujevn kvalitet og behov for bedre samarbeid mellom skole- og kultursektor. Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene og redusere byråkrati for kunstnere og artister, uttaler kulturminister Thorhild Widvey i meldingen.

I tillegg til at flere rapporter har både påvist store variasjoner i kvalitet og tilbud i de ulike regionene, skaper mange ulike finansierings- og rapporteringssystemer for DKS-aktørene unødig byråkrati med dagens organisering. 

Alle er enige om at 142 millioner kroner årlig til kunst for samfunnets yngste må kvalitetssikres. Men det er interessant at en kulturminister som kontinuerlig snakker om å desentralisere og regionalisere for å skape kvalitet for voksne, nå sentraliserer kunst for barn med eksakt samme begrunnelse. 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER