Revidert nasjonalbudsjett, illustrasjon

Revidert symbolpolitikk

Politikerne fortsetter å øremerke summer i Kulturrådets åpne ordninger i stedet for å styrke det frie feltet generelt. I revidert nasjonalbudsjett flyttes 800 000 kroner fra en diversepost under nasjonale scenekunstinstitusjoner til "vokalfeltet" hos Kulturrådet, et politisk definert område.

Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag, inneholder tilsynelatende ingen store endringer på kulturfeltet.

En diversepost på fem millioner kroner som i statsbudsjettet var satt av til "senere fordeling" under posten for nasjonale scenekunstinstitusjoner, er blitt splittet opp og fordelt litt rundt omkring.

Ingenting av den er gått til det frie scenekunstfeltet. I debatten rundt statsbudsjettet i høst påpekte flere her på scenekunst.no at det frie teaterfeltet var glemt, i og med at økningen det frie scenekunstfeltet fikk, var øremerket dans.

Også i revidert budsjett blir det øremerket. 800 000 kroner av de løse fem millionene skal i følge det reviderte budsjettet gå til ettårig prosjektstøtte for "vokalfeltet" fra Norsk kulturråd.

800 000 kroner er en liten sum i et statsbudsjett, men en stor sum i støtteordningene for det frie musikkfeltet. I støtteordningen for musikere, som også støtter enkeltutøvere og mindre prosjekter, ligger mange tildelinger godt under 100 000 kroner. For ensemblene er summene litt høyere, men mange ensembler med ettårig støtte får 200 000 kroner pr år. Å kaste 800 000 kroner inn i dette landskapet med beskjed om at de skal gå til folk som synger, er sikkert et svar på et behov, men vil skape praktiske utfordringer. "Vokalfeltet" finnes ikke som eget område hos Norsk kulturråd. Hovedprinsippet der er at alle profesjonelle musikere, uavhengig av hvilke instrumenter de spiller, skal kunne søke Kulturrådets ordninger på like fot.

I tillegg kommer påplusningen etter at Kulturrådet tidlig i februar vedtok fordelingen av Norsk kulturfond mellom de ulike støtteordningene på musikkfeltet, slik politikerne i statsbudsjettet gav dem fullmakt til. Denne fordelingen skiller også på 100 000-lappen.

En generell styrking av den ettårige prosjektstøtten på musikkområdet sammen med en tydelig melding om hvor midlene var ønsket brukt, som politikere som alle andre er frie til å melde ut, ville vært en ryddigere og kjærkommen framgangsmåte for et underfinansiert fritt musikkfelt – men det gir liten symbolpolitisk gevinst.

Ellers går én av de fem millionene som var satt av til "senere fordeling" til Nationaltheatret for å dekke økte utgifter til å utrede oppgradering av bygningsmassen på teatret. Det resterende går til frivillighetsarbeid, Kulturrådets ordning for innkjøp av musikkinstrumenter øremerket korps og en diversepost til disposisjon gjennom året.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER