Reise – illustrasjon

Reisestøtteordningen reddes ikke av budsjettavtalen

Regjeringens foreslåtte kutt i reisestøtten for norskproduserte kunstuttrykk for 2015 ser ut til å bli stående.

De fleste av regjeringens foreslåtte kutt i kulturbudsjettet for 2015 er blitt reversert i budsjettavtalen med sentrumspartiene. Et unntak er reisestøtten fra Utenriksdepartementet. I forslag til statsbudsjett er den kuttet med over 20 millioner kroner for 2015, og dette kuttet ser ut til å bli stående.

Disse midlene delfinansierer reisestøtteordninger innenfor visuell kunst, arkitektur, kunsthåndverk, film, scenekunst, musikk og arkitektur og design.

På scenekunstfeltet fikk 21 kompanier og scenekunstnere støtte fra denne ordningen i første tildeling i 2014. Her ble 342 300 kroner innvilget til produksjoner som er invitert på gjestespill over hele verden. Flere av kompaniene har omfattende internasjonal virksomhet. Noen av dem, som Jo Strømgren Kompani, Winter Guests, Zero Visibility Corp. og Heine Avdal er også på basisfinansieringsordningen for fri scenekunst – andre er prosjektfinansierte tiltak.

På feltene for dans og teater fikk alle innkomne søknader i første runde 2014 støtte, henholdvis 12 og 6 søknader. I tillegg ble det gitt reisestøtte i kategorien crossover (5 av 7), figurteater (1 av 1) og performance (1 av 2). Én søknad på feltet musikkteater ble ikke innvilget.

Under ordningen for kulturutveksling med land i sør fikk tre norske koreografer støtte til prosjektet MOVING SOCIETY  i Addis Ababa, Etiopia-  et samarbeidsprosjekt mellom de norske koreografene og de etiopiske kunstnerne Michael Tsegaye (fotograf), Berhanu Asagrihe (billedkunstner), Agegnehu Adane (billedkunstner og forfatter) og Freweyni Giday (dokumentarfilmskaper).

Alle tildelingene finnes på disse lenkene:

Land i sør: https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=1&o=8
Scenekunst: https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=1&o=7

UDs reisestøtteordninger for norske scenekunstneres internasjonale virksomhet er forvaltet av Danse- og Teatersentrum.

UDs budsjett for kulturfremme neste år etter kuttene er på 65 millioner kroner, i følge Dagbladet.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER