Private vil bygge eget teaterhus til Beaivváš

Investor Gullik Hansen vil bygge teaterhus til Beaivváš Sámi
Našunáltheáhter i Kautokeino. Teatersjef Haukur J. Gunnarson er
henrykt.

Av Julie M. Løddesøl

Det samiske nasjonalteatret holder til i det
gamle kulturhuset i Kautokeino. Huset er fra 1981, har en trang,
smal scene som er så lite egnet at det må bygges to versjoner av
scenografien for hver premiere, en for Kautokeino-scenen, og en for
turné.

-Det er lite hensiktsmessig for et turnéteater
som vårt. Vi har levd dårlig altfor lenge, sier teatersjef Haukur
J. Gunnarsson til scenekunst.no. Men nå ser det ut til at han
slipper å vente på offentlige bevilgninger. Den lokale investoren
Gullik Hansen i Centrum Eiendom har snart tegninger klare for nytt
teaterhus for Beaivvas i Kautokeino sentrum. Ifølge Gunnarsson
setter Hansen igang bygging mot at han får en husleiegaranti for 12
prosent av byggekostnadene i 20 år. Hansen er avhengig av å få med
seg flere private investorer.

-Gullik Hansen er en idealist, og har samtidig
penger. Det er klart man tenker på hva skal en privat investor ha
igjen, men samtidig er hans initiativ til å få bygget et nytt
teaterhus flott! Han kan få dette gjennomført, kanskje på tre år.
Et nytt hus vil ha enorm betydning for teatret, sier en glad Haukur
J. Gunnarsson. Det planlagte bygget skal, i tillegg til teatret,
huse galleri for arbeider av den avdøde samiske multikunstneren
Nils-Aslak Valkeapää, sier Gunnarsson.

-Det er spennende at vi i Norge har teater som
formidler for eksempel Shakespeare på samisk, sier Gullik Hansen
til Nordlys i dag. Han forteller at arkitekttegningene vil være
klare i september. Hansen har tatt initiativ til bygget sammen med
Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta.

Samisk protest

Beaivváš Sámi Našunáltheáhter syns de ble utsatt for tøff
departemental behandling ifjor, i scenekunstmeldingen “Bak
kulissene”. Forhistorien er spørsmålet om det samiske
nasjonalteatret er et norsk eller samisk ansvar å drive. Allerede i
2002 tok Kulturdepartementet (KKD) konsekvensen av samisk
selvstyre, tok teatret ut av KKDs budsjett, og lot ansvaret være
Sametingets (Sametinget ble opprettet i 1989). I
scenekunstmeldingen “Bak kulissene” fra juni 2008 slo KKD fast at
teatret, som et samisk nasjonalteater, er Sametingets
ansvarsområde, både når det gjelder drift, evt. bygging av nytt
teaterhus og rekruttering av samiske skuespillere. Styret i Samisk
Teaterforbund skrev offentlig “bekymringsbrev” i vinter. De mente blant annet at det
er galt at en nasjonal institusjon må slåss med helt andre
kulturformål om driftsbudsjett, mens det finnes annen samisk
kulturaktivitet som får midler direkte fra KKDs budsjett.
Beskrivelsen i scenekunstmeldingen gjorde at flere rundt
Beaivvas-teatret var redd dette kunne redusere teatrets status. Det
å få nytt hus, for eksempel, antok man ville være mye vanskeligere
å få støtte til fra Sametinget, enn om man som nasjonalt teater
hadde vært direkte underlagt KKD.

I april i år sa kulturminister Trond Giske at pengene til
eget teaterhus for Beaivvas finnes hos KKD, men Sametinget må
bestemme seg for hvordan de vil prioritere innenfor sitt
domene.

Nå ser det altså ut til at en privat investor
fritar Sametinget for oppgaven å finne en egnet husløsning for
Beaivvas Sami Nasunalteahter.

Red.anm.: Den korrektur-bevisste leser vil se ulike tegnsetting
ved teatrets navn i denne artikkelen. Forskjellene er skrevet
bevisst, for at artikkelen skal kunne være søkbar for ettertiden,
med alle skrivemåter, i scenekunst.nos arkiv. På siste styremøte
ble institusjonens navn endret til Beaivváš Sámi
Našunáltheáhter.

Les NRK.nos sak om dette fra idag her!

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER