Oslo Rådhus: Foto: Alexander Ottesen

Oslo barberer støtten til kultur

Byrådets budsjettforslag for 2013 kutter i kultur. Oslo Nye Teater skal få ny eierstrategi og kan miste støtte. Dramatikkens hus mister halvparten av tilskuddet. Samtidig avsettes to poster på 6 millioner kroner hver til løpende tiltak og innovasjon. Et flertall står bak budsjettforslaget.

Oslo Nye Teater går en særlig usikker framtid i møte. Ansvarlig byråd Hallstein Bjercke fra Venstre skriver i notatet til budsjettforslaget at teatrets tilskudd bare midlertidig er videreført på nesten samme nivå som tidligere år. Byråden vil lansere en ny eierstrategi for teatret i løpet av budsjettbehandlingen.

– Saken om teatrets videre drift vil kunne innebære forhold som har betydning for tilskuddsbehovet, og jeg tar forbehold om endring av tilskuddsforslaget, skriver Bjercke.

I tillegg varsler kommunen i følge Aftenposten at byggingen av nye Deichmanske bibliotek blir minst 340 millioner kroner dyrere enn først anslått, en sprekk som nok betyr mye for at det er trangt i resten av budsjettet.

Black Box Teater mister 300 000 kroner i forslaget. 

For alle tilskuddsmottakere er kuttene i praksis større, fordi generell prisstigning og lønnsvekst kommer i tillegg.

Det samme byrådet som er opptatt av talentutvikling i musikk og dans, vil ikke lenger støtte musikkskolen på Barratt Due Musikkinstitutt.

Konsertarrangøren Ny Musikk faller også helt ut av budsjettet. Samtidig avsettes to poster, hver på 6 millioner kroner til løpende tiltak og innovasjon. Festivalen Norwegian Wood kommer inn med en million kroner.

Solistkoret og Kammerorkesteret er innstilt med kutt på 25%. Disse har størstedelen av støtten sin fra statlige ordninger, men viil nok likevel merke dette.

Knutepunktfestivalene Øya, Mela og Ultima er innstilt med samme beløp som i 2012. Dette er urealistisk, da både disse, dansefestivalen Coda, ensemblene Cikada/Oslo Sinfonietta og Oslo Kammermusikkfestival finansieres etter en nøkkel der staten dekker 60% og kommunen svarer med 40%. Hvis staten øker sin bevilgning, er det vanlig praksis at kommunen følger etter. Det åpner for enda større svingninger i det endelige budsjettet.

De siste årene har byrådets budsjettforslag vært et forhandlngsbudsjett, som har blitt gjenstand for sterk politisk tautrekking. En konsekvens av det har vært at byrådet ofte har gått ut med lavere summer i sitt første forslag enn det som til slutt har blitt vedtatt. For 2013 er budsjettforslaget støttet av et flertall i byrådet.

Venstre, som tradisjonelt har vært med på å jekke kulturbudsjettet opp i de siste budsjettrundene, sitter nå i førersetet for et kulturbudsjett som strammer over hele linja.

 

Alle som ønsker å legge frem sitt syn på en sak som er til behandling i byrådet, kan søke om å få møte politikerne i den aktuelle komiteen i en deputasjon.

For deputasjoner i forbindelse med budsjettet for 2013 er søknadsfristen fredag 12. oktober 2012 kl. 12.00. Deputasjonene vil finne sted i uke 43 og 44.

Det endelige budsjettet legges fram 5. desember.

Hele budsjettforslaget og komiteens medlemmer finner du under lenken til høyre.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER