Røvarane. Det Norske Teatret 2014. Foto fra produksjonen

Ordene på scenen

INTERVJU: For første gang har Heddaprisen en kategori for scenetekst. Flere har spurt hvorfor bare én av de tre nominerte er en nyskrevet tekst. Vi spurte jurymedlem og dramatiker Gunnar Germundson hva juryen legger vekt på.

To av årets tre nominasjoner i scenetekstkategorien er for oversettelser. Det ene originalmanuset som er nominert, er teksten til forestillingen Coelacanth av kompaniet Winter Guests, som er ledet av koreograf Alan Øien.

Både på sosiale medier og i Aftenposten har dramatikere det siste døgnet spurt om nominasjonene gir et riktig bilde av tilstanden i norsk dramatikk.

I en uttalelse til NRK sier også Heddaprisens jurymedlem Amund Grimstad at det eneste han personlig kanskje kan savnet i et ellers rikt scenekunstår, er litt mer ny norsk dramatikk.

Ved første øyekast kan én originaltekst se litt stusselig ut. Men hvordan ser landskapet ut som helhet, og hva er det juryen legger vekt på? Vi spurte jurymedlem og dramatiker Gunnar Germundson.

Teaterpris
– Heddaprisen er en teaterpris, sier Germundson. – Og scenetekstkategorien skal romme mer enn dramatikeres arbeid. For juryens vurdering er det avgjørende hvordan tekstene fungerer i helheten. Det samme gjelder for de andre kategoriene – de som er nominert, utmerker seg på grunn av en helhet.

Derfor er Heddajuryen også enige om at vurderingsgrunnlaget deres er teksten som levende uttrykk, slik den framstår på scenen.

– Vi kan godt lese manus, men en lesning skal ikke være hovedbegrunnelsen, sier Germundson. – For Heddaprisen er det ikke teksten på papir vi skal vurdere. Det gjør derimot juryen for den nasjonale Ibsenprisen. Grunnlaget for vurderingene våre er teksten i forestillingen.

Juryen har vurdert profesjonelle forestillinger som er spilt på norske scener mellom 1. mai i fjor og 1. mai i år.

I Heddaprisens kriterier står det at årets beste scenetekst skal skille seg ut fra andre gode scenetekster. Dette kan skje på flere måter.

– En tekst kan være god fordi den er flunkende ny og utfordrer hva scenetekst er, sier Germundson. – Men vi kan også legge merke til noen som har gjort en gammel tekst levende, nytolket innholdet i en eksisterende tekst eller gjort en tekst spesielt tilgjengelig gjennom oversettelse.

 

En tekst kan også nå opp hvis den er spesielt spillbar, eller hvis den utfordrer skuespillere og regissører til å arbeide på nye måter.

– Det er veldig mye forskjellig tekstarbeid bak en scenekunstproduksjon som faller inn under det juryen skal vurdere, sier Germundson.

Det har lenge vært arbeidet for å innlemme scenetekst i Heddapris-kategoriene. Germundson forteller at det er nødvendig og viktig.

– Det er ikke selvsagt at den eller de som står bak en scenetekst blir lagt merke til. Det må alltid gjøres tekstarbeid i en scenekunstproduksjon, og en Heddapris er en veldig fin mulighet til å løfte dette fram.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER