Bilde fra utdelingen av Den nasjonale Ibsenprisen i Skien med de tre nominerte. Foto: Morten Bjerke

Om nominasjonene til Den nasjonale Ibsenprisen 2022

Juryen for Den nasjonale Ibsenprisen svarer her på innlegget Teaterbransjens hvite maktdemonstrasjon som stod i Aftenposten 21. april.

21. april sto et debattinnlegg med overskriften «Teaterbransjens hvite maktdemonstrasjon» i Aftenposten. I innlegget ble lesningen av Camara Lundestad Joofs tekst «De må føde oss eller pule oss for å elske oss» under utdelingen av Den nasjonale Ibsenprisen 21. mars og begrunnelsen for denne tekstens nominasjon kritisert. Juryen velger å svare på kritikken om nominasjonsteksten på Scenekunst.no, da Aftenposten ikke har plass til et utfyllende svar på sine debattsider. Det er nødvendig å skille mellom juryens arbeid og arrangementet hvor utdelingen fant sted. Juryen har ansvar for nominasjonene og valg av vinner. Arrangementet rundt utdelingen er et samarbeid mellom Skien kommune og Teater Ibsen.

Den nasjonale Ibsenprisen er en pris som skal være til fremme av norsk dramatikk og har blitt delt ut årlig siden 1986. Juryen består av seks representanter for hvert sitt fagområde innen scenekunst. Sammensetningen rullerer, og representantene sitter fra to til fire år. Vår oppgave er å vurdere nye norske scenetekster som har hatt urpremiere i det aktuelle året og blant disse manusene velge tre nominerte hvorav en prisvinner. Arbeidet i forkant av nominasjonene består av grundige lesninger og omfattende diskusjoner.

Årets nominasjoner er med andre ord ikke et resultat av lettvint arbeid og er heller ikke drevet av en målsetning om størst mulig mangfoldsrepresentasjon. Samtlige stykker blir vurdert gjennom flere lesninger og silinger hvor tekstenes form, struktur, innhold og relevans ses opp mot hverandre. Av 49 manus, svært mange av dem av høy kvalitet, var det kun tre som kom gjennom det siste nåløyet som nominerte. Det å bli nominert til Ibsenprisen er med andre ord i seg selv en stor anerkjennelse, og at en scenetekst er sterk både kunstnerisk og litterært er en selvfølge når den er nominert.

Nominasjonene i år er juryen svært stolte av. Det er tre helt forskjellige stykker, og det er stykker for barn, ungdom og voksne. At de tre nominerte i år faktisk representerer et mangfold, sier noe om det mangfoldet som eksisterer i norsk teater i dag. Nelly Winterhalder er tysk, Camara Lundestad Joof er halvt gambisk og Demian Vitanza er halvt italiensk. Hver enkelt av dramatikernes manuskript utpekte et særskilt kunstnerisk håndverk og originalitet. Juryen satte tekstenes kvaliteter i fokus og anser det som positivt at en stor variasjon i både sjanger, målgruppe og bakgrunn utmerket seg som årets topp tre.

Vi ser at vi i nominasjonsteksten til Joofs stykke «De må føde oss eller pule oss for å elske oss» kunne vært mer eksplisitte i å fremheve flere av kvalitetene i manuset. Vi beklager at vi ikke gjorde det. Samtidig er det viktig for oss å understreke at det som i artikkelen omtales som negativt, fra vår side er en fremheving nettopp av tekstens styrke.

Når vi skriver at den er «vittig og selvransakende inntil det utmattende», er det for å fremheve stykkets intensitet, som er en av tekstens sterkeste sider. Når opplevelsen av det norske samfunnet beskrives fra den melaninrikes ståsted, berøres implisitt spørsmålet om definisjonsmakt, dette gir tyngde og relevans til teksten. Tekstens lekne veksling mellom dialoger, betraktninger og monologer følger karakterenes søken etter mening og sammenheng, noe som igjen styrker den strukturelle komposisjonen.

Innleggsforfatterne formulerer sin lesemåte av Joofs stykke. Vi tillater oss å påpeke at det som regel finnes flere lesemåter av en tekst. Og kvalitet, det vil si hva som gjør en tekst god, er sammensatt. Relevans, det at en tekst sier noe som er viktig, og at den sier det på en ny og tydelig måte, mener vi er en meget sterk kunstnerisk kvalitet. Det er selvfølgelig lov til å være uenig i både valg av nominasjoner og vinner. Vi har utøvd vårt faglige skjønn etter beste evne.

Norsk teaterlederforum: Nora Evensen
Norsk kritikerlag: Rania Broud
Norske dramaturger: Endre Sannes Hadland
Norsk Sceneinstruktørforening: Anne-Karen Hytten
KHIO: Jesper Halle
Skien kommune v/Teater Ibsen: Bo Anders Sundstedt

 

Teatersjef Bo Anders Sundstedt på Teater Ibsen som er ansvarlig for arrangementet har skrevet sitt eget svarinnlegg om lesningen av Camara Lundestad Joofs verk “De må føde oss eller pule oss for å elske oss” her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER