Virtuell hjerne. Illustrasjon

Nytt forskningsprogram om kultur og medier

FORSKNING: Regjeringen skal etablere et nytt forskingsprogram for kultur- og mediesektoren. Programmet blir lagt til Forskningsrådet.

Før stortingsvalget sluttførte Enger-utvalget Kulturutredningen 2014, der de anbefalte å opprette et senter for kultursektorforskning. Målet var blant annet å utvikle metoder for kvalitetsvurdering (Kulturutredningen 2014, s. 22).

Nå har den nye regjeringen valgt å legge et nytt forskningsprogram til Forskningsrådet. Programmet skal gå over fem år og får en årlig tildeling på rundt 15 millioner kroner.

– I prosessen med å utvikle programmet vil vi involvere andre aktører på kultur- og mediefeltene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén. 

Her på Scenekunst.no ønsket vi Kulturutredningens ambisjon velkommen. Samtidig pekte vi på at hvis ett statlig senter skulle få monopol på å vurdere kunstnerisk kvalitet for politikerne, kan kvalitetsbegrepet over tid bli innsnevret.

Les også: – Mangler kunnskap om det frie

Enger-utvalget lanserte også ordet ytringskultur som svar på hvorfor vi som samfunn skal holde oss med kunst og kultur. Dette ordet åpner opp for at et politisk målkrav om kvalitet også må romme diskusjoner om hva kvalitet er.

Kultur og medier
Mandatet til Kulturutredningen 2014 omfattet ikke mediepolitikk. Det nye forskningsprogrammet velger å se kultur- og mediesektoren under ett.

Forskningsrådets direktør Arvid Hallén er fornøyd med dette. – De to feltene har mange felles utfordringer knyttet til blant annet digitalisering, kulturelt mangfold og sivilsamfunnets rolle, sier han i pressemeldingen.

Flere programmer
Også Norsk kulturråd skal i løpet av 2014 etablere et søkbart forskningsprogram om kunstnerisk kvalitet.

– Vi ønsker prosjekter som bringer sammen ulike kvalitetsforståelser: i kunstlivet selv, i kulturpolitikk, kulturforskning og kunstteori, sa forskningsleder Ellen Aslaksen i intervju her på Scenekunst.no.

Les også: Nytt forskningsprogram om kvalitet

Forskningsrådet går nå i samarbeid med Kulturdepartementet i gang med å utvikle det nye programmet.

– Forskning kan aldri erstatte politisk skjønn, men forskning kan utfordre og nyansere etablerte kulturpolitiske sannheter og tydeliggjøre alternative kulturpolitiske veivalg, uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER