Stiklestadspelet 2008. Foto: Leif Arne Holme. CC wikipedia

Nye konstellasjoner på amatørteaterfeltet

To nye konstellasjoner på amatørteaterfeltet har fått midler av Kulturdepartementet for å utvikle nye ordninger og kompetanse på feltet. Midlene er en del av bevilgningen som tidligere gikk til Norsk Teaterråd.

Før sommeren delte Kulturdepartementet ut 6,8 millioner kroner til fellestiltak på amatørteaterfeltet. Midlene ble fordelt likt mellom to av seks søkere.

En felles søknad fra Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd ble tildelt 3,4 millioner kroner. Organisasjonene har fått ansvar for å etablere en ubyråkratisk ordning for aktivitetsstøtte til amatørteater. Departementet ønsker at ordningen skal være åpent tilgjengelig og fange opp mangfoldet på feltet.

Videre fikk en felles søknad fra Hålogaland amatørteaterselskap, Vestlandske teatersenter, Buskerud Teater og Norsk Revyfaglig senter også 3,4 millioner kroner. Disse skal arbeide med kompetanseutvikling og fornyelse av feltet.

I følge utlysningen fra departementet som kom i mars, gjelder tildelingene for tre år med forbehold om årlige budsjettvedtak.

Midlene er en del av bevilgningen som tidligere ble forvaltet av Norsk teaterråd. Departementet holdt tilbake bevilgningen til Norsk teaterråd i 2015 etter en ekstern gjennomgang bestilt fra konsulentselskapet KPMG av organisasjonens  rutiner for forvaltning av statlige midler.

For 2015 er det etablert løsninger for tiltakene som tidligere fikk midler gjennom Norsk Teaterråd. Landsforeningen Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ivaretar frifond-midler til amatørteatret, mens Norsk kulturråd har fått ansvar for å behandle søknadene for historiske spill.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER