Kulturrådet 2013

Nye fagutvalg i Kulturrådet

NYE FAGUTVALG: Kulturrådet har oppnevnt nye fagutvalg. Her er de som skal vurdere søknader i neste periode.

Kulturrådet oppnevnte 82 utvalgsmedlemmer i siste rådsmøte torsdag 6. februar. Mer enn halvparten av medlemmene er nye.

Fagutvalgene utnevnes av Kulturrrådet for to år av gangen og har vanlgvis et rådsmedlem som leder. Medlemmene utnevnes på bakgrunn av fagkompetanse, og sammensetningen skal ta hensyn til kjønn og geografisk spredning.

I dei nye fagutvalgene er 45 av medlemmene nye og 37 er utnevnt på nytt. 40 er kvinner og 42 er menn. Gjennomstnittsalderen er 47 år.

Medlemmene er spredd over hele landet, med flest i Oslo. Den geografiske statistikken ser slik ut – i tillegg kommer et medlem bosatt i Danmark:

 

Fagutvalget for dans behandler søknader om koreografiutvikling, arrangørstøtteordning dans, fri scenekunst – dans og basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper. Det siste behandles i fellesmøte med Faglig utvalg for teater.

Ny leder for faglig utvalg for dans er Arne Fagerholt. Han har med seg Brynjar Åbel Bandlien, Vestfold, Henriette Pedersen, Oslo, Lars Jacob Holm, Oslo
og Torunn Robstad, Akershus.

Iren Reppen leder som tidligere faglig utvalg for teater. Utvalget behandler søknader til fri scenekunst – teater og basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper (sammen med faglig utvalg for dans). Reppen har med seg Silje Engeness, Sør-Trøndelag, Thorbjørn Gabrielsen, Nordland, Fredrik Hannestad, Oslo, Hilde Andersen, Oslo og Torkil Sandsund, Sogn og Fjordane.

Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte behandler søknader om støtte til frie musikkensembler, prosjektstøtte, bestillingsverksstøtte og musikerstøtte. Her er Malika Makouf Rasmussen leder. Utvalgsmedlemmer er Arnfinn Bjerkestrand, Oslo, Ragnhild Furebotten, Troms, Trude Storheim, Hordaland, Jarle Savio, Oslo og Bjørn Andor Drage, Nordland.

 

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER