Brynjar Bandlien. Foto: Sindre Jacobsen

Ny scenekunstkonsulent

Brynjar Åbel Bandlien er ansatt som ny scenekunstkonsulent, melder Kulturrådet i en pressemelding. Han er den første scenekunstkonsulenten som har bakgrunn som danser.

Bandlien er utdannet danser fra Statens Balletthøgskole (KHiO) og Balletschule der Hamburgische Staatsoper. Han har jobbet ved Hamburgeroperaen og Nederlands Dans Theater 2 og har i løpet av de siste femten årene jobbet i det frie scenekunstfeltet i Norge, Europa og i USA, og samarbeidet med en rekke dansekunstnere i inn og utland.

De to siste årene har Bandlien sittet i Kulturrådets fagutvalg for dans. Den siste tiden har han også hatt et engasjement som fagkonsulent i Danseinformasjonen. Bandlien har i tillegg erfaring med veiledning, har sittet i styret i Norske Dansekunstnere og har god kjennskap til det norske scenekunstfeltet.

Brynjar Bandlien overtar åremålsstillingen etter Melanie Fieldseth. 

Som dansekunstner har han erfaring både fra store institusjonskompanier og fra det frie feltet. De siste årene har han jobbet blant annet i Berlin, Brussel, Lisboa, Bucuresti og New York.

– Det har vært spennende og inspirerende å se hva som rører seg utenfor og mellom institusjonene og ute i verden. Det at jeg har erfaring på begge sider av Kulturrådets støtteordninger, både som tidligere søker og de siste to år som utvalgsmedlem, har gitt meg en bred forståelse av hvordan Norsk Kulturråd og det frie scenekunstfeltet fungerer. Denne erfaringen er verdifull. Jeg kommer fra dans, men jeg vil jo bli scenekunstkonsulent for hele det frie feltet, sier Bandlien i meldingen.
Scenekunstkonsulentstillingen er et åremål på fire år. Kjerneoppgaven er å foreta en faglig kunstnerisk vurdering og prioritering av søknader til ordningene for fri scenekunst – teater og dans og til ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Konsulenten vurderer prosjektene enkeltvis og i et helhetsperspektiv. Den samlede vurderingen danner grunnlaget for hvilke søknader konsulenten tilrår støtte til overfor Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans.

Scenekunstkonsulentens mandat og rolle er i større grad av faglig kunstnerisk enn administrativ karakter. Derfor besettes stillingen på åremål, som for tiden er på fire år.

Brynjar Åbel Bandlien begynner i stillingen 1. januar 2016.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER