HF-fakultetet på Dragvoll, Trondheim

Ny doktorgrad om Teaterhøgskolen og norsk teaterpolitikk

Sigrid Skutvik har skrevet doktorgradsavhandling om skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen og norsk teaterpolitikk 1993-2013. 12. juni disputerer hun ved NTNU.

Temaet for avhandlingen er skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen. Ved å sette egne erfaringer og innsamlede kunnskaper om Teaterhøgskolen inn i en større kontekst mener Skutvik å kunne vise hvordan skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen har utviklet seg, særlig i løpet av de siste 20 årene.

Avhandlingens empiriske materiale er intervjuer med studentkullet som utdannet seg til skuespillere ved Teaterhøgskolen i perioden 2002 – 2005. Intervjuene er deretter analysert med utganspunkt i "grounded theory", og ved hjelp av denne analysen har Skutvik kunnet påvise en endring i skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen som ikke har vært systematisert tidligere.

Hun betegner denne endringen som en overgang fra et tekstteaterbegrep til et menneskerelatert og handlingsrelatert teaterbegrep – og fra oppfatningen av skuespillernes rolle som utøvende til å være selvstendig skapende.

"Grounded theory" er en forskningsmetode utviklet innen sosiologi og psykologi der man forsøker å utvikle en teori ut fra et datasett. I motsetning til tradisjonell hypotesetesting tar "grounded theory" utgangspunkt i et fenomen eller en situasjon og arbeider for å utvikle en teori som kan forklare fenomenet. 

Skutvik knytter resultatene av intervjuanalysen til en kulturpolitisk diskusjon om hvorvidt teaterinstitusjonene i Norge forvaltes ut fra en teaterpolitikk som kan romme denne mer performative og aktive skuespillerrollen og et tilsvarende teaterbegrep. Skutvik skriver i sammendraget av avhandlingen at det er "en nødvendig forutsetning for en vitalisering av teatret at teaterpolitikken blir basert på en ny forståelse av hva teater er og at det er menneskene i teatret som fornyer teatret."

Avhandlingen er bedømt av en komité bestående av professorene Karin Helander, Stockholms Universitet, Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI og Svein Gladsø, Institutt kunst- og medievitenskap, NTNU. Helander og Røyseng er oppnevnt som første og annen opponent.

Disputasen finner sted fredag 12. juni 2015 på Universitetssenteret på Dragvoll i Trondheim, med prøveforelesninger dagen før.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER