Omsatte for en milliard kroner i 2016

For første gang er scenekunst inkludert i rapporten “Kunst i tall” som presenterer omsetningen på kunstfeltene i Norge.

Denne uken ble Kunst i tall 2016 lansert. For første gang er scenekunst inkludert i rapporten, som presenterer årlige nasjonale omsetningstall for kunstfeltene i Norge.

Statistikken inkluderer ikke tilskuddsmidler eller andre former for ekstern, offentlig støtte.

Rapporten definerer omsetning som inntekter fra forbrukerleddet. Ved å kun måle dette leddet, sikres det at omsetning ikke telles flere ganger i ulike ledd av verdikjeden. For alle fire kunstområder er inntekter fra Den kulturelle skolesekken inkludert.

Scenekunst omsatte for 1 milliard kroner i 2016.

Tallet omfatter inntekter både fra det frie feltet og fra institusjonene. Konsulentene har innhentet tall fra Norsk teater- og orkesterforening, Ticketmaster, TicketCo, Norske Historiske Spel, Teateralliansen, Kulturrådet, Kulturdepartementet og DKS/Kulturtanken.

Musikkbransjen omsatte for 4,4 milliarder og den visuelle kunstbransjen for 2,2 milliarder. Den samlede omsetningen i litteraturbransjen var på 6,1 milliarder kroner.

Scenekunst skiller seg fra de øvrige kunstområdene ved at bransjens omsetningsinntekter ikke kommer fra salg av et fysisk objekt. Fremføringsaspektet ligger til grunn for at omsetning innen film og tv ikke er regnet med i rapporten.

For scenekunst utgjorde billettinntekter fra forestillinger 95 prosent av de samlede inntektene i 2016 (918 millioner kroner).

I tillegg kommer inntekter fra utlandet på 98 millioner. Dette omfatter honorarer som scenekunstnere får for forestillingsoppdrag i utlandet. Rapporten har valgt å bruke honorarer og ikke billettinntekter som mål på inntekter fra utlandet for å fange opp inntekter som kommer direkte tilbake til aktører i Norge.

Til sammen var omsetningen i de fire kunstbransjene i Norge målt på denne måten, 13,7 milliarder kroner i 2016. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter.

– Tallene viser oss at det skjer en stor verdiskaping på de ulike kunstområdene, og den totale omsetningen vokser for hvert år, uttaler Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Kunst i tall er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet og gjennomføres av Rambøll Management Consulting. Rapporten kan lastes ned her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER