Nå kommer Dramatikkens Hus

Scenekunstmeldingen er ikke veldig konkret forpliktende, men
virker grundig og er positiv for alle involverte. Meldingens klare
nyhet er at Dramatikkens Hus nå skal etableres på Det Åpne Teater i
Oslo.

Av Julie M. Løddesøl

“Bak kulissene” heter meldingen til Stortinget
som kulturminister Trond Giske offentliggjorde på Det Åpne Teater
(DÅT) i Oslo i dag. Som kulturministeren annonserte selv allerede i
forrige uke: til tross for tittelen, avslører den lite
nytt
, vurdert utifra dagens presentasjon. Ikke desto mindre var
reaksjonene positive fra involverte parter i salen. Mye skal
utvikles videre, i dialog med de berørte. Og Kulturløftet skal
gjennomføres fortsatt, hvilket betyr at Kulturbudsjettet for 2009
også vil ekspandere.
Kulturministeren høstet naturlig nok spontan applaus da han fra Det
Åpne Teaters scene fortalte at nettopp dette skal utvikles til å
bli Dramatikkens Hus, noe DÅT har jobbet for i noen år. Giske sa
ikke mer spesifikt enn at det kommer, ikke noe om hvor fort
og i hvilket omfang, men det skinte igjennom at alle må vente på
statsbudsjettet, for å se hvordan han legger løpet videre.

Styreleder Bente Erichsen ved Det Åpne Teater var
strålende fornøyd og sa i en kommentar til scenekunst.no
etterpå:

-Dramatikkens Hus er et spørsmål både om misjon
og organisasjon for hvordan vi ønsker å utvikle ny norsk dramatikk.
Nå har vi fått ja til vår misjon, og så skal vi diskutere med
departementet hvordan det kan utvikles . Teatersjef Franzisca
Aarflots åremål er forlenget, og så finner vi vel en måte å holde
skipet flytende på til vi vet mer om organisasjonen.

Gunnar Germundson, leder for Dramatikerforbundet,
var også kjempefornøyd over at huset kommer, at det satses på
scenetekst og at refusjonsordningen som i dag finnes for scenetekst
nå skal vris, fra å følge produksjon, til å følge manus.

Mer til programmering

Black Box Teater i Oslo, BIT Teatergarasjen i Bergen og
Teaterhuset Avant Garden i Trondheim får større midler å
programmere for. De tre utgjør Nettverk for scenekunst, men nå skal
støtten til nettverket gå til de tre husene, samtidig som de hver
for seg skal styrkes. Betingelsen er at de fortsetter sitt allerede
utstrakte samarbeid. Den foreslåtte løsningen har de tre teatrene
arbeidet for lenge.

Det frie scenekunstfeltet gleder seg over at
Trond Giske flere ganger sa at basisfinansieringen for frie grupper
skal styrkes. Her får Verdensteatret og Jo Strømgren Kompani
allerede fireårig støtte, og feltet trenger desperat at tilbudet
til de etablerte gruppene utvides. (Les den pågående debatten om
dette på Scenekunst.no her!
) Men igjen – Giske tallfestet ingenting i sin
presentasjon i dag. Den frie scenekunsten skal også få penger til
at kunsten som har fått produksjonsstøtte, vil bli vist flere
ganger enn i dag. Det frie feltet skal forøvrig også dokumenteres
med statistikk og tall, slik det er innarbeidet praksis å gjøre for
institusjonsfeltet.

Det er klart at kulturministeren i det kommende
statsbudsjettet vil satse videre på at Hedmark Teater utvikles til
å bli et teater Innlandet, altså til å omfatte også Oppland fylke,
som i dag ikke har et regionteatertilbud.

I presentasjonen sa kulturministeren at
scenekunsttilbudet er størst i Oslo og Hordaland, det er minst i
Akershus, Buskerud og Østfold, og svakt i Nord-Trøndelag og
Finnmark. Han forutsetter derfor at Hålogaland Teater gjenopptar
sin forpliktelser på å turnere i Finnmark nå når innflyttingen i
nytt hus i Tromsø er gjennomført. I Nord-Trøndelag ønsker Giske at
teatret skal bli et større turnéteater, mens Trøndelag Teater i
Trondheim skal være en fast scene med tilbudet i huset. For de tre
fylkene i Oslos “randsone” vil departementet gå i dialog for å se
hvordan scenekunsttilbudene her kan styrkes særlig, så de når ut
til hele befolkningen. Brageteatret i Buskerud har i dag et stort
tilbud for barn- og ungdom, men her skal altså hele fylkets
befolkning få et tilbud.

Kvalitetsmessig vurdering

Mer overordnet sa han at staten vil fokusere på
publikumsbygging, og da ikke bare geografisk, men også sosiologisk.
Institusjonene skal nå underlegges også en kvalitetsmessig
vurdering hvert fjerde år, for å se om de oppfyller oppdraget sitt.
Men egne kvalititetsbegrep vil han ikke lage. Giske mente å se
dramatiske forskjeller mellom teatret når det gjelder hvor mange de
spiller for og hva de får av midler, og her, som i spørsmålet om
sponsing, mente han at institusjonene ville ha mye å lære av
hverandre.

Dette går også for operaområdet, der Giske mener
å se at enkelte aktører som er halvprofesjonelle, kan gå mot et
“modningsnivå”, der de er klare for institusjonalisering. Han sa
han vurderer å gjøre Opera Østfold til en distriktsopera. Det
fremkom også at han vil fortsette opptrappingen av støtte til Den
Norske Opera & Ballett.

På dansefeltet, som på operafeltet, syns han han
allerede har gjort mye. Som for fri scenekunst, skal også dansens
formidlingsnettverk styrkes. Ut fra pressekonferansen kunne det
høres som om dette betydde Riksteatret, som allerede formidler
danseoppsetninger. Dessuten vil festivalene Coda og Oktoberdans
styrkes. Og når vi er innom festivaler, Samtidsfestivalen i Oslo
skal bli en tverrkunstnerisk stor biennale som ministeren håper vil
nå ut internasjonalt.

Skryt fra danserne

Danserepresentantene var glade for å se tiltakslisten for dans i
meldingen, for som Tone Øvrebø Johannessen, forbundsleder i Norske
Dansekunstnere sa:

-Det vil kreve at det kommer penger. I tillegg er
jeg glad for at dansen sees som en egen sektor ved siden av teater
og opera. Det har en stor signaleffekt utover i landet og viser at
regjeringen tenker helhetlig politisk for dansekunsten i Norge.

Det var forøvrig svært positive karakteristikker
å høre da scenekunstfeltets folk fikk kommentere etter Giskes
presentasjon, dog med enkelte kritiske spørsmål. Scenekunstner Kate
Pendry var en av dem, som spurte hvor lenge apartheid mellom
institusjonene og det frie feltet skal opprettholdes. Til dette
svarte statsråden at forholdet mellom disse skal være behandles
likeverdig, og at det nå er laget en slags mellomsone med
basisfinansieringen. giske mener at vi vil se flere slike gråsoner
mellom institusjoner og det frie feltet i fremtiden.

Ministeren regner med at Stortinges kulturkomité
vil rekke å behandle meldingen i november. Løken-utvalget er
forøvrig ikke i særlig grad skrevet inn i scenekunstmeldingen,
ifølge statssekretær Hallvard Ingebrigtsen, og her er det
høringsfrist 1. september. Den store levekårsundersøkelsen blant
norske kunstnere, gjort av Telemarksforskning er forøvrig rett
rundt hjørnet, og skal komme til departementet i neste uke. Ifølge
Ingebrigtsen skal den også på høring.

Les Stortingsmelding nr 32 (2007-2008 “Bak kulissene” her!

Les Rogaland Teaters kommentar til støtten til kompetansesenter
for deres barne- og ungdomsteater her!

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER