Fiolinelev Foto: Foto: Sxc.hu

Nå kommer den kulturelle nistepakken

Mer kultur på jobb og i skole: kulturskolene skal inn i grunnskolene i et forsøksprosjekt. Samtidig sliter de regulære kulturskolene med for lite tid til elevene.

— Det har vært en historisk satsning på kultur de siste årene. Utfordringen i årene som kommer er hvordan vi kan få flere til å bruke kunst- og kulturtilbudet som er bygd opp, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

— Jeg er opptatt av hvordan kulturen kan nå flere, spesielt de som i liten grad deltar i kulturlivet i dag, sier Huitfeldt.

Samtidig vil regjeringen fra høst 2013 starte en prøveordning med kulturskoletilbud på skolens barnetrinn i utvalgte kommunar. Det er en del av stimuleringsmidlene p å40 millioner fra Kulturløftet II som skal brukes til dette.

Regjeringen ønsker å finne ut om det å bruke skolen som arena for et gratis kulturtilud skaper et mer inkluderende tilbud enn dagens kulturskole.

—    Jeg er fornøyd med at samarbeidet mellom kulturskole og barneskole/SFO blir styrket på en slik måte. Dette kan samtidig legge bedre til rette for kombinerte stillinger i kulturskolen i samarbeid med skoleverket, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

—    Dette handler om å gi et kulturskoletilbud til alle, uavhengig av foreldrenes inntekt og bakgrunn, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Samtidig sliter kulturskolene i budsjettmotvind.

— Oslo bystyre vedtok 7. desember budsjett for 2012. I dette budsjettet ble det vedtatt dramatiske nedskjæringer for kulturskolen i Oslo. Det viktigste signalet er at kulturskolen mister 4,0 millioner som ble bevilget i 2011 for å senke ventelistene og opprette nye kulturstasjoner, skriver Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) i en melding.

Gjennomsnittlig tidsressurs per elev er mellom 19 og 25 minutter per elev. Hele 40 prosent av lærerne ved landets kulturskoler har vurdert å si opp jobben på grunn av for liten ressursbruk per elev, viser en undersøkelse som MFO nylig gjennomførte.

— Lange ventelister er et tegn politikerne ikke liker. Det vi da ofte ser er at politikerne kommer med krav om mer effektivitet, hvilket vil si å få inn flere elever for å korte ned ventelistene. Disse kravene kommer som oftest ikke kombinert med økonomiske økninger. Eneste løsning blir da å redusere tidsressursen til elevene. Men når man presser flere elever inn i kulturskolen reduseres kvaliteten på læringen som gis, skriver MFO på Ballade.no.

I Oslo medfører kuttene reduserte stillinger i kulturskolen.

— I praksis betyr dette at ca 30 ansatte vil få reduserte stillinger eller ikke videreførte engasjementer våren 2012, og at omtrent 570 barn og unge vil miste tilbudet de i dag har gjennom kulturskolen. Det er i første omgang lærere innenfor kor, korps og orkester som rammes hardest, forklarer MFO.
 

 

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER