Kulturrådet i Mølleparken i Oslo.

Mister Kulturrådet tilliten?

Kulturrådet har vært gjennom en stor omorganisering, scenekunstkonsulenten ser ut til å forsvinne i sin nåværende form og kommunikasjonsavdelingen har laget podkast med Sløseriombudsmannen. Går det på tilliten løs?

Kulturrådet er en av de aller viktigste bærebjelkene for den frie kunsten i Norge. Hvis det skal skapes kunst utenfor institusjonene, trenger vi pengene og kunnskapen Kulturrådet forvalter. Mange av kunstnerne som har viet yrkeslivene sine til karrierer innen fri kunst er også helt avhengige av Kulturrådet for å kunne utøve kunsten. Samtidig er det sårbart. Når man lever av å være scenekunstner i det frie feltet, har man ofte lite forutsigbarhet, pengene kommer prosjektvis, og man vet ikke om man får støtte til det neste prosjektet sitt. Støtte til fri scenekunst er også et bidrag til demokrati og mangfold. Kulturrådet er en institusjon som sikrer oss bredde i estetikk og tematikk, og støtteordningene sikrer oss at kunsten er fri, ikke bare organisatorisk, men politisk og økonomisk. Fordi Kulturrådet har dette store mandatet, fordi de har en sterk og kunnskapsrik fagadministrasjon og fordi det går på rundgang hvem som sitter i Rådet og i de faglige utvalgene, har Kulturrådet nytt stor tillit blant brukerne.

Nå kan det synes som denne tilliten holder på å bli svekket. Kulturrådet har nylig vært gjennom en stor omorganisering. Hva omorganiseringen skulle gå ut på var det lenge vanskelig å få grep om fra utsiden. Da jeg intervjuet Norske Dansekunstnere (NoDa) i november i fjor, sa politisk rådgiver, Gina Vie, at hun syntes det var «litt forunderlig at en organisasjon som skal tilrettelegge for kunstnerne, og er den viktigste finansieringskilden, har valgt å være så lukket i en prosess». NoDa var tydelige på at de syntes Kulturrådet burde gått i dialog med brukerne da de skulle omorganisere så kraftig. Der Kulturrådet tidligere var delt inn i fagseksjoner, er det nå en inndeling basert på andre parametre, men prosessen som ledet frem til dette har de snakket lite om.

Det er ikke gitt at den nye modellen fungerer dårligere, men jeg vet at flere har vært redde for at fagkompetansen blir nedprioritert når den ikke lenger er synlig i organisasjonskartet. Denne frykten kommer blant annet av et notat fra januar 2020, som ble signert avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Kulturrådet, Harald Botha, og sendt til Kulturdepartementet. I dette notatet skrev Kulturrådet at de ønsket å endre den interne organiseringen fordi de stod overfor flere nye oppgaver. De fremhevet også at forvaltningspraksisen i stor grad la «kunst- og kulturfaglig kompetanse til grunn, noe som er viktig for å kunne gjøre kvalitative vurderinger i tilskuddsforvaltningen, men som kan være mer problematisk for forvaltningspraksis generelt.» Derfor, mente de, ville de trenge mer «forvaltningskompetanse og bedre politikkforståelse, både for å være et bedre sekretariat for de kollegiale organene, men også for å styrke virksomheten forøvrig.» Fra et fagperspektiv kan dette virke som et ønske om å svekke kunstkompetansen for å styrke forvaltningskompetansen. Med denne frykten i bakhodet har den manglende kommunikasjonen om hva omorganiseringen innebærer gjort at det har oppstått tvil om hva som er Kulturrådets hovedmotivasjon for endringene.

Scenekunstkonsulenten
Vi har også sett at stillingen som scenekunstkonsulent er blitt endret. Tidligere var stillingen en åremålsstilling, og den har hatt et særlig faglig ansvar. Kulturrådet sier at det er en lovendring som gjør at ansettelsesformen må endres. Siden stillingen ble opprettet i 1998, da en ny finansieringsordning for prosjektstøtte kom på plass, har en rekke folk med høy kompetanse om det norske scenekunstfeltet hatt stillingen. At det har gått på rundgang og at stillingen har vært utlyst på nytt når åremålene har gått ut, har vært tillitsskapende. Vi vet i dag lite om endringen i stillingsform kommer til å ha betydning for stillingens innhold, men den manglende informasjonen skaper usikkerheter som kan være skadelige for tilliten brukerne har til Kulturrådet. Hvis man er redd for at fagkompetansen internt skal svekkes, blir det ikke bedre av at den stillingen som i størst grad har symbolisert kompetanse, faglighet og uavhengighet endres uten at man får ordentlige forklaringer på hvilken retning som tas.

Kommunikasjon
Før jul lanserte kommunikasjonsavdelingen til Kulturrådet en ny podkast. Det er det mange bedrifter som gjør, og felles for dem alle er at de er kommunikasjonsorganer for bedriften, ikke redaktørstyrte journalistiske prosjekter. I den tredje utgaven av podkasten, som ble publisert 11. desember 2020, inviterte de den anonyme Facebookprofilen Sløseriombudsmannen. Som på Facebook opptrer Sløseriombudsmannen anonymt i podkasten: Stemmen er forvrengt og anonymiteten fremstilles som noe spennende. I tillegg har de invitert journalist Henning Ekroll som får lov til å kommentere og si at kunsten er fjern og lite tilgjengelig for vanlige mennesker, og Öde Nerdrum som ikke synes samtidskunst har kvalitet i det hele tatt. Sløseriombudsmannen benytter anledningen til å beskrive et konkret scenekunstnerisk verk han mener ikke burde fått støtte. Kunstneren det er snakk om får ikke anledning til å forsvare seg, og det stilles heller ikke særlig kritiske spørsmål til den anonyme mannen. Programlederen nøler seg frem til å si at å være kunstner ikke er det yrket man tjener mest på, og den anonyme mannen får si at det er det mange som gjør.

Det er mange problemer med Sløseriombudsmannen. Ett av dem er selvfølgelig at han er anonym og at man ikke burde bruke anonyme aktører i politisk debatt. En annen ting er at profilen bruker kunst til å latterliggjøre og hetse for å fremme et politisk syn om at velferdsstaten bør bygges ned. I dag er det blitt sånn at det ikke er uvanlig at kunstnere som mottar støtte fra Kulturrådet blir hengt ut og gjort narr av. Når Kulturrådet tar Sløseriombudsmannen inn i varmen og legger det frem som om dette er en legitim politisk aktør, bidrar de til at kunstnerne føler seg enda mer utsatt. Kunstnerne kvalitetsvurderes hele tiden både av fagutvalgene i Kulturrådet og av kritikere, og de bør slippe å måtte føle at de er nødt til å forsvare at fri scenekunst i seg selv har livets rett. På slutten av podkasten får direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, ordet. Hun vil forsvare kunsten, men bruker forholdsvis mye tid på å snakke om litteratur og innkjøpsordningen. For all del, det er en viktig ordning som har stor betydning for demokratiet og tilgang på det frie ordet, men litteraturen står i en helt annen posisjon og opplever ikke å være utsatt i nærheten av i samme grad som scenekunsten. For scenekunstnere som bruker kroppen sin til å formidle er kunstutøvelsen blitt svært sårbar. Når de ikke lenger føler at Kulturrådet er på deres side, men samarbeider med de som på uærlig vis hetser dem og henger dem ut, går det på tilliten løs.

Kulturrådet har mange utfordringer om dagen. Men det første de bør gjøre er å kommunisere. Det innebærer også å lytte. Hvis de skal beholde tilliten de har opparbeidet seg blant norske scenekunstnere, må de faktisk spille på samme lag.

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
 • Julie Rongved Amundsen :

  Når jeg har valgt å ta med at Kulturrådets podkast ikke er et journalistisk, men kommunikasjonsfaglig prosjekt, er det fordi Kulturrådet når de lager podkast ikke er bundet av redaktørplakaten. Det betyr at når de gjør feil, er det ingen steder å rette klagen. I vanlig journalistisk praksis skulle kunstneren som blir kritisert av Sløseriombudsmannen fått lov til å kommentere, men siden dette ikke er vanlig journalistisk praksis faller dette leddet bort. Jeg tror også journalister i en vanlig mediebedrift ville tenkt seg om noen flere ganger før de hadde brukt en anonym person på denne måten. Den dårlige kvaliteten henger sammen med disse premissene.

  Kulturrådet har også et faglig formidlingsmandat, og hvorvidt dette podkastprosjektet har vært tenkt som et formidlingsprosjekt eller et omdømmeprosjekt, det vet jeg ikke. Men det er ikke rart å lese det som et omdømmeprosjekt all den tid de prøver å ta opp og diskutere det de får av dårlig omdømme i sosiale medier. Man trenger ikke å ha næringsinteresser for å føle at man har et omdømmeproblem.

 • Theodor Barth :

  Jeg følger innleggets kritiske sondering i transparens rundt omorganisering av offentlige institusjoner med klare demokratiske formål: her ligger det et drøftingsansvar i en demokratisk offentlighet. Men jeg forstår ikke at podkastserien til Kulturrådet tas opp i akkurat denne forbindelsen.

  Jeg forstår heller ikke hvorfor artikkelforfatteren synes å implisere at funksjonen til Podkast serien er å være et PR talerør for Kulturrådet: « Før jul lanserte kommunikasjonsavdelingen til Kulturrådet en ny podkast. Det er det mange bedrifter som gjør, og felles for dem alle er at de er kommunikasjonsorganer for bedriften, ikke redaktørstyrte journalistiske prosjekter.»

  Det står om journalistisk kvalitet. Jeg har hørt på podkastene. Og ser man dem i sammenheng, er jeg uenig med forfatteren: de er mangefasetterte og søker generelt å kombinere mangfold med drøftingsansvar. Men i podkasten forfatteren fremhever er ikke drøftingsansvaret ivaretatt. I podkasten om Black Lives Matter (BLM saken) på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), derimot har de ivaretatt drøftingsansvaret. I dette legger jeg at de er klare på hvem det er som eier/skal eie debatten (KHiO).

  Podkasten med Sløseriombudsmannen (sic)—som tas opp i innlegget over—gjør ikke dette. Partene i en strid er eierne til konflikten. Det må være diskusjonens utgangspunkt. At den siterte podkasten ikke lykkes i det er først og fremst et tegn på dårlig kvalitet, i denne éne utgaven av podkast serien. Men at Kulturrådet skulle ha næringsinteresser av å lage en podkast med og om aktører som mener at Kulturråden bør nedlegges er, etter min mening, absurd.

  Jeg tenker derimot at det er et interessant trekk at organisasjoner som søker et omdømme som ivaretar transparens for tiden utstyrer seg et kobbel med journalister. Men det er ikke med det øret jeg kommer til å fortsette å følge med på Kulturrådets podkast serie. Det henger på kvaliteten, som skissert ovenfor, og ikke som vindu inn en organisasjon dets prosesser. Jeg ville heller lagt vekt på at det kan bidra til å sette en demokratisk standard for hvordan man også skal diskutere Kulturrådet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER