Kulturrådet 2013

Mindre til det frie

I den blå regjeringserklæringen skulle det frie feltet og frilansere prioriteres. – Det er vanskelig å se at dette er fulgt opp, sier Kulturrådets leder Yngve Slettholm i en pressemelding fredag.

Stikk i strid med regjeringserklæringen må det frie feltet bære byrden når den blå regjeringen skal kutte i kulturbudsjettet.

I det blå budsjettforslaget reduseres Kulturrådets forvaltningsområde med 99,7 millioner kroner. Institusjonene går derimot fri, med noen få unntak som Rikskonsertenes tiltak "Konsert på jobben".

Samtidig får Kulturrådet ansvar for å omprioritere mellom de ulike kapitlene eller kunstneriske fagområdene i 2014, dersom budsjettkuttene går igjennom i Stortinget. Tidligere har denne overordnede fordelingen vært departementets bord.

– Det er prisverdig at rådet får større handlefrihet, men samtidig gis det en god del føringer. Når rammene blir trangere, blir det dessuten vanskelig å omprioritere, sier Slettholm i pressemeldingen.

Færre stipender
I helgen har det vært mye oppmerksomhet rundt at de nyopprettede stipendene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere som blant annet skulle erstatte garantiinntekten, er blitt lagt på is. Norske Billedkunstnere har startet en underskriftskampanje mot forslaget.

I tillegg er også Utenriksdepartementets kulturbudsjett foreslått kuttet. Danse- og Teatersentrum skriver på sine hjemmesider at dette vil få følger for eksport av norsk scenekunst.

Post 74
Også budsjettposten som rommer mindre, helårs kulturvirksomheter som for eksempel Rom for dans, Dansearena Nord, Assitej, Markedet for scenekunst og Ny Musikk er foreslått redusert med 14, 5 mill kr.

– Hvis det legges opp til reduksjon i denne størrelsesorden, kan det bli omfattende kutt for mange av mottakerne. Sannsynligvis kan flere tiltak miste hele statsstøtten etter å ha mottatt fast tilskudd i mange år. Det vil de ikke få vite før langt inn i budsjettåret, sier Yngve Slettholm om post 74.

Han mener i følge pressemeldingen at det er vanskelig å se hvordan regjeringen har fulgt opp sitt eget løfte om å støtte det frie feltet.

– Med så store reduksjoner i Kulturfondet og Statens kunstnerstipend er det vanskelig å se at dette er fulgt opp, særlig når det, så vidt jeg forstår, ikke er kuttet i bevilgninger til faste kunstinstitusjoner, uttaler Slettholm.

Hele Kulturrådets pressemelding om Regjeringens budsjettforslag kan leses her.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER