zero visibility corp.: Leave. Two. House. foto: Erik Berg

Mangler danserne norske scener?

En artikkel i Klassekampen mandag hevder at norske dansekompanier mangler scener å danse på i Norge fordi norske kulturhus ikke selv programmerer. – Dette er ikke riktig, skriver kulturhussjef Morten Walderhaug i et tilsvar i samme avis. En ny arrangørstøtteordning for dans er etablert i 2012.

– Bærum Kulturhus er ikke alene om å satse på dans, skriver Walderhaug, og peker på Regional Arena for Samtidsdans (RAS) i Sandnes og Dansearena nord i Hammerfest som programmerende scener.  – Og hvordan er det mulig å unnlate å se betydningen av Black Box i Oslo, Avantgarden i Trondheim og BIT Teatergarasjen i Bergen for fremveksten av norske dansekunstnere på topp internasjonalt nivå, spør Walderhaug. – Felles for disse og en rekke andre kulturhus i Norge er at det både er interesse og vilje til å programmere og formidle dans – også samtidsdans. Å hevde at Dansens Hus er landets eneste programmerende scene for dans i Norge er med andre ord misvisende, sier han i tilsvaret.

Fra turnéordning til arrangørstøtte
I Klassekampens artikkel etterlyser Danseinformasjonens Randi Urdal flere nasjonale turnéordninger for dans.

På musikkfeltet er en slik nasjonal turnéordning, Rikskonsertenes offentlige konserter, nylig avviklet. Myndighetene har i stedet blant annet overført midler til en arrangørstøtteordning i Kulturrådet. Formålet er å styrke lokale kulturhus og arrangører og oppfordre arrangørene til å utvikle egen programmering.

På musikkfeltet trådte omleggingen i kraft fra andre halvår av 2012.

– Vi opplever en økning i søknadsmengden, særlig på arrangør- og musikerordningen, sier seniorrådgiver Hilde Stenseng, som jobber med arrangørstøtteordningen i musikkseksjonen i Kulturrådet.

Vekst på musikkfeltet
Er det de tidligere mottakerne av Rikskonsertenes tilbud som søker?

– Det er for tidlig å si. Men omleggingen har vært kjent en stund, og økningen har vært merkbar hele året. Vi ser at stadig flere kulturhus søker, og vi har allerede mottatt søknader fra kulturhus som samarbeider om programmering, sier Stenseng.

– Den kvalitative vurderingen av hva som passer hos oss er nå vår egen. Når vi har kommet til beslutningspunktet i bookingprosessen, er vi godt informert og bedre forberedt enn før; vi har et program vi står inne for og som vi tror befolkningen rundt oss vil like, skrev kulturhussjef Jon Gotteberg i Stryn på Ballade i juni i år.

Arrangørstøtteordning for dans
Fra 2012 finnes det også en arrangørstøtteordning for dans i Kulturrådet.

I tildelingsbrevet som følger Norsk kulturfond i statsbudsjettet for 2012, ble det lagt inn to millioner kroner til en ny ordning for arrangører av danseforestillinger, inkludert dansefestivaler. På bakgrunn av dette utarbeidet Kulturrådet retningslinjer for en arrangørstøtteordning for dans, som du finner her. Ved første tildeling i juni i år fikk Bærum kulturhus 300 000 kroner til etablering av turnéslynge i tilknytning til en norgesturné med Cullbergballetten i 2012.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER