Foto: Martin de Arriba/Unsplash

Må vi virkelig streike for likestilt pensjon i 2021?

Klubbleder på Trøndelag Teater og nestleder i Fagforbundet Teater og Scene, Mikael Gullikstad, har skrevet dette innlegget der han forklarer hvorfor de går til streik. Innlegget ble først publisert på Midtnorsk debatt 31. august.

Det er dessverre stor fare for tomme teatersaler i høst. Denne gangen er det ikke på grunn av koronarestriksjonene, men fordi ledelse og ansatte ved teatret vårt ikke er enige om framtidas pensjonsordning for oss som jobber i teatrene.

30. juni ble det brudd i tarifforhandlingene ved teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund. 2. september møter vi arbeidsgiverorganisasjonen Spekter til mekling, med håp om å finne en varig løsning på pensjon. Spekter er arbeidsgiverorganisasjonen bla. for Trøndelag Teater, Turneteatret i Trøndelag og Operaen i Kristiansund.

Kan våre ledere i kultursektoren virkelig godta en konflikt om likestilling i 2021?

Løftebruddet
I 2016 inngikk vi en midlertidig avtale om innskuddspensjon, med felles mål om livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Vi gikk med på en midlertidig ordning for å hjelpe teatrene i en tid der en ytelsespensjonsordning ble for kostbar og belastet budsjettene ved institusjonene slik at de måtte redusere aktiviteten. Det var en fare for færre produksjoner ved teatrene, og vi bidro i en vanskelig situasjon. For å sikre institusjonene en bærekraftig og forutsigbar økonomi, inngikk vi derfor en midlertidig avtale om innskuddspensjon. Avtalen innebar et felles mål for arbeidsgiverne og arbeidstakerne om at en varig pensjonsordning skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Dette var viktige prinsipper i den offentlige tjenestepensjonen vi da gikk bort fra.

Så langt har arbeidsgiver hverken vist ønske om, eller vilje til, å finne en løsning som oppfyller disse målsettingene. For oss er dette uforståelig, fordi det faktisk finnes en gylden middelvei som på en balansert måte ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers behov, nemlig hybridpensjon.

Nå er det på tide å oppfylle lovnaden. Vi har intet ønske om å stenge teatrene, nå som pandemien ser ut til å slippe taket. Fagforbundet, NTL og Creo, har ett krav. Innfri løftene fra 2016, og det blir ingen streik.

Lik pensjon for kvinner og menn koster lite, men betyr mye
I privat sektor er det bare hybridpensjonen som kan sikre en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning, derfor var valget enkelt for oss den gang og er det fremdeles. Det burde være en selvfølge at kvinner og menn som har jobba like lenge med like høy lønn får like høy pensjon, men sånn er det faktisk ikke i dag. Siden kvinner lever lenger enn menn vil de måtte leve lenger med bare pensjonsytelsene fra folketrygden. De kommer derfor dårligere ut når man ser alle årene som pensjonist under ett. Derfor er kravet om en pensjonsordning som varer livet ut også et likestillingskrav.

Det er ikke vekslepenger det forhandles om; siden kvinner i snitt lever lenger enn menn gir dagens ordning kvinner gjennomsnittlig 385 000 kroner mindre i pensjon enn menn (Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag i Dagbladet 22.09.20). Dette burde derfor ikke være vanskelig. Jeg stiller dette enkle spørsmålet: Er det riktig at kvinner skal få en dårligere pensjon enn menn?

Andre arbeidsgivere har vist vei
Hybridpensjonsløsningen er en innskuddsbasert ordning, bare med den forskjellen at arbeidsgiver betaler en litt høyere premie for å dekke opp for at kvinnene lever lenger. En slik ordning har for eksempel de om lag 30 000 barnehageansatte i Private barnehagers landsforbund, PBL. Det finnes avtaler om hybridpensjon også blant Spekters medlemmer i Trondheim Symfoniorkester og Nordlandia-barnehagene.

Vi skulle gjerne vite om våre teaterledere virkelig mener at det er formålstjenlig at de ansattes organisasjoner må til mekling og kanskje streike for en likestilt tjenestepensjon for kvinner og menn i 2021. Ledere og teatersjefer, det er på tide å ta ansvar.

Ansvaret hviler på arbeidsgiverne
Vi skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig, så lenge vi er enige om hvilke kvaliteter ordningen skal ha og det bare finnes én ordning i privat sektor som oppfyller dette kravet. Vi var enige om målet i 2016, en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. Er vi ikke lenger det?

Vi i de ansattes organisasjoner har tilbudt å gå over til en pensjonsordning som innebærer millionbesparelser årlig sammenlignet med ytelsespensjonen vi kom fra. Nå trenger vi en varig løsning som innfrir løftene fra 2016.

Vi har kommet arbeidsgiver i møte, nå må arbeidsgiver på sin side innfri inngåtte avtaler, ellers blir vi dessverre nødt til å ta i bruk det sterkeste virkemiddelet vi har, nemlig streik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER