Irene Vesterhus Theisen. Foto: Hanne B. Nordvåg

Levende fri scenekunst i sør

Det nystartede Scenekunst Sør teller allerede et femtitalls kunstnere og disponerer en scene i Kristiansand Teater. – Det skal bli attraktivt å arbeide profesjonelt med scenekunst på Sørlandet, sier danser og styreleder Irene Vesterhus Theisen.

– Det har i lang tid vært et scenekunstmiljø på Sørlandet med stabil, om enn lav aktivitet. Men det har ikke vært noen naturlige møtepunkter, sier styreleder for Scenekunst Sør, Irene Vesterhus Theisen.

Hun er del av en nokså stor gruppe scenekunstnere som samlet seg i desember i fjor for å etablere Scenekunst Sør. Dette skal være et kompetansesenter med formål om å utvikle og styrke det frie, profesjonelle scenekunstfeltet i Agder-fylkene.

– Det ble gjort et tilsvarende forsøk på å starte opp for tre år siden, men av forskjellige årsaker kokte det bort. Så da manusforfatter og dramatiker Trond Arntzen, som har hatt sin base i regionen lenge, tok opp ballen igjen i fjor sommer – var vi flere som slengte oss på og mente at det var på høy tid nå.

Over femti medlemmer
Det finnes allerede kompetansesentre for musikk og billedkunst på Sørlandet. I tillegg finnes et regionalt kompetansesenter for dans i Sandnes. Scenekunst Sør vil være kompetansesenter for alle scenekunstuttrykk. Theisen sier at timingen nå rett og slett er god, studentmiljøet har blitt mer aktivt og det er politisk velvilje lokalt.

– Jeg tror ikke det kommer til å koke bort denne gangen, sier hun. – Vi har kommet mye lengre i prosessen enn forrige gang – blant annet i det at vi har fått etablert en forening og har prosjektmidler på bok. Og oppslutningen har vært stor – bare fem måneder etter stiftelsesmøtet har vi over femti medlemmer.

I tillegg har Scenekunst Sør fått disponere produksjonslokaler i gamle Kristiansand Teater – et bygg som har stått tomt siden Kilden teater- og konserthus ble åpnet i 2012.

Kristiansand Teater.
Kristiansand Teater. Foto fra norskform.no

– Det har vært mange diskusjoner rundt hva framtiden for dette bygget med fullgode scener skulle være. Nå har Scenekunst Sør fått leie seg inn her fra mars i år, og det er flott å kunne synliggjøre aktiviteten i organisasjonen i felles visningsrom her.

På tvers av fagfelt
Theisen er utdannet fra linja for moderne dans og samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun arbeider i dag som danser for blant annet Carte Blanche. I tillegg har hun vært en av initiativtakerne bak dansefestivalen Ravnedans, som de siste sju årene har gått av stabelen i Ravnedalen i Kristiansand.

Hun tror at arbeidet med festivalen kan ha bidratt til at hun ble valgt til leder for styret i Scenekunst Sør.

– Det har nok hatt noe å si, ja. I tillegg er det viktig å påpeke at dette skal være et kompetansesenter for både teater og dans. Teater har tradisjonelt stått sterkere, og derfor var det kanskje også noen som syntes det var bra å ha en leder som hadde bakgrunn innenfor dans, for å synliggjøre dansefeltet mer, sier hun. – Det at jeg har min base i Bergen og Oslo kunne nok også anses som en ressurs for et lite miljø, fordi jeg ser ting fra et annet perspektiv enn noen som har arbeidet i og fra Sørlandet veldig lenge.

Theisen sier det både er en stor ære og en utfordring å være styreleder for Scenekunst Sør. I særdeleshet fordi hun er yngst i et styre med både lang og bred kompetanse. De øvrige i styret er allerede nevnte Trond Arntzen, skuespiller Elisabet Hagli Aars, scenekunstskribent og kritiker Anette Therese Pettersen, som blant annet skriver for Scenekunst.no og skuespiller Jørn-Bjørn Fuller-Gee. Varamedlemmer er scenograf, kostyme– og dukkemaker Camilla Lilleengen og skuespiller Even Lynne, som nylig ble ansatt som instituttleder ved Universitetet i Agder.

– Vi var bevisste i vår sammensetning av styret – det skulle bestå av mennesker med ulik kompetanse. I tillegg skulle det ha med kunstnere som har bodd i byen lenge, så vel som andre som arbeider fra andre steder – slik at man får inn forskjellige perspektiver, sier Theisen.

Hun forteller at det er utrolig spennende å utveksle kunnskap på tvers av fagfelt og at scenekunstfeltet på Sørlandet egentlig har vært åpen for dette lenge, det har bare manglet samlingspunkter. Og det er dette de håper å skape med Scenekunst Sør.

Kontakt med Tromsø og Stavanger
I første omgang skal Scenekunst Sør fasilitere for å skape scenekunst i regionen – dette blant annet ved å tilby prøve- og visningslokaler i Kristiansand Teater. I tillegg skal de legge til rette for kompetanse- og kunnskapsheving i form av en foredragsrekke som er åpen for både kunstnere og publikum.

Theisen sier de også har latt seg inspirere av sin søsterorganisasjon i Tromsø, RadArt, og de låner konseptet de skapte med LabArt, hvor de skal legge til rette for utforskende forprosjekter.

Irene Vesterhus Theisen.
Irene Vesterhus Theisen. Foto: Hanne B. Nordvåg

– Vi er i kontakt med både RadArt og IMIR Scenekunst i Stavanger for inspirasjon og veiledning, sier hun, og forteller at det er en spennende tanke å eventuelt etter hvert kunne etablere et nasjonalt nettverk med samarbeid. Enn så lenge er dog Scenekunst Sør mest opptatt av å stimulere miljøet i regionen, men uten å sette altfor faste rammer for hvordan det skal se ut framover.

– Vi er opptatt av å ikke forhaste oss og bestemme for fort hva Scenekunst Sør skal være – dette er noe som må vokse fram fra feltet selv, sier Theisen. – Når det er sagt, er det en ambisjon for oss å være attraktiv for folk utenfra – vi skal kuratere, co-produsere og få på plass en residensordning. Og det er de kunstneriske visjonene som skal være drivkraften – vi vil skape et fruktbart kreativt miljø med forankring gjennom så mange av medlemmene våre som mulig.

Mange kontaktflater
For å få en god organisasjon på beina, understreker Theisen at det er essensielt å få til samarbeid med allerede etablerte institusjoner. For eksempel vil Scenekunst Sør samarbeide om faglige tiltak med Universitetet i Agder. I Kilden er de allerede i gang med Ungdomskilden, en verkstedrekke for profesjonelle scenekunstnere, og de er i dialog med stiftelsen Cultiva og fylkeskommunen om nettverk og nedslagsfelt.

– Vi ønsker å etablere et lite regionalt turnénettverk i Agder, forteller Theisen, – som del av arbeidet for et bredere publikumsgrunnlag. Scenekunst Sør er derfor åpen for nye samarbeidspartnere.

– Kilden har gjort en god jobb med å trekke inn publikum, sier hun. – Nylig hadde det nyetablerte kompaniet Kollektiv K sin første forestilling i multisalen i Kilden. Dette er den første forestillingen Scenekunst Sør har fasilitert. Den ble spilt for nesten to fulle saler – det er veldig bra!

fra forestiling med Kollektiv K.
fra forestilling med Kollektiv K. Foto: Stian Herdal

Theisen understreker at det ikke kun er Kilden som er attraktiv for Scenekunst Sørs aktivitet, men at et samarbeid her kan gi grobunn for mer. Dessuten tror hun kontaktflater mellom fri scenekunst og institusjon vil bidra til å gjøre begge parter bedre.

Med gode strukturer på plass vil det forhåpentlig også bli attraktivt for kunstnere som opprinnelig kommer fra Sørlandet å flytte tilbake og arbeide som kunstner i regionen. Theisen innrømmer at det ikke er lenge siden tanken om at hun selv skulle flytte tilbake, var nokså fjern.

– Det føles mer mulig nå. Jeg regner med at jeg vil bo på Sørlandet på sikt, og jeg har begynt å ha tro på at det går an, sier hun. – Men alle ting til sin tid.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER