Carte Blanche logo2

Ledelsen i Carte Blanche svarer

INNLEGG: – Vi har ingen muligheter til å gå inn i den aktuelle personalsaken. I en personalsak gjelder ytringsfriheten bare for den ene parten; den ansatte, skriver teatersjef og direktør ved Carte Blanche i dette tilsvaret til styremedlem Glenn Erik Haugland.

Vi viser til Glenn Erik Hauglands innlegg i Klassekampen den 5.oktober, samt lignende uttalelser til Bergens Tidende den 3. og 4. oktober, og Scenekunst.no den 3.oktober.


Hauglands hovedbudskap er at teatersjef og direktør i Carte Blanche ønsker å si opp en ansatt i Carte Blanche fordi vedkommende har benyttet seg av sin ytringsfrihet.

Et flertall i styret har valgt å gripe inn i den angjeldende personalsaken, noe som har ført til at styreleder har bedt om avløsning, fordi han mener styrets vedtak griper inn i daglig leders ansvarsområde – uten gyldig grunn – og at vedtaket derfor er i strid med Aksjeloven.

Eierne har i denne situasjonen bedt om ekstraordinær generalforsamling, der valg av styreleder og styremedlemmer står på dagsorden, og der KD har gitt Hordaland Fylkeskommune fullmakt til å oppnevne styremedlemmer for staten.

Haugland tolker dette som at Kulturdepartementet ikke ønsker styremedlemmer som arbeider for å ivareta ansattes ytringsfrihet.

Som teatersjef og direktør i Carte Blanche har vi ingen muligheter til verken å gå inn i den aktuelle personalsaken, eller til å kommentere styrets interne saksbehandling. Vi har ingen mulighet til å legge fram den dokumentasjonen som motbeviser Hauglands påstander. Det ville være et direkte brudd på gjeldende lov- og regelverk.

I en personalsak gjelder ytringsfriheten bare for den ene parten; den ansatte.

I denne situasjonen velger Haugland, som avtroppende styremedlem, å angripe direktør og teatersjef i Carte Blanche, samt det Kulturdepartementet som har oppnevnt ham.

Det synes som Haugland mener dette er til Carte Blanche, og norske kulturinstitusjoners beste.

Mon det.

 

Bergen, 5. oktober 2012

Bruno Heynderickx, teatersjef
Tone Tjemsland, direktør

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER