Susie Wang: Mumiebrun. Foto: Alette Schei Rørvik Susie Wang mottok støtte over ordningen Fri scenekunst - kunstnerskap ved forrige tildeling.

Kunstnerskapsfinansiering til fem nye kompanier

Fem nye scenekunstkompanier har mottatt flerårig finansiering fra Kulturrådet under ordningen som nå heter Fri scenekunst – kunstnerskap. Det melder Kulturrådet i en pressemelding.

37 søknader hadde kommet inn til den nye tilskuddsordningen Fri scenekunst – kunstnerskap, og bare fem kunstnerskap fikk tilskudd i denne runden.

– Det er to vesentlige forskjeller mellom den nye og den gamle ordningen, sier scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen i Kulturrådet. – Med den nye ordningen har Kulturrådet ønsket å løfte frem kunstnerisk utvikling som det sentrale kriteriet i tildelingene. I tillegg legger vi vekt på periodevise tildelinger. Nå kan man få tilskudd for maksimalt fem år av gangen, med mulighet for å søke igjen når denne tiden er omme.

Av de 37 søknadene gjaldt 14 dans, 16 teater, mens de siste syv hadde elementer fra begge kunstformene. – Mange av søkerne var høyaktuelle for en tildeling, forteller Knudsen. – I prioriteringen la fagutvalgene for dans og teater vekt på hvem som overbeviste mest om at støtten i vesentlig grad ville styrke utviklingen av kunstnerskapet og løfte det videre. Men med så mange kvalifiserte og relevante søkere sier det selv at dette var en meget vanskelig tildelingsrunde.

De fem som fikk tilskudd er:

  • Claire de Wangen, Oslo. Tilskudd på 2,5 mill. per år i 5 år.
  • Susie Wang, Oslo. Tilskudd på mellom 2,9 og 3,2 mill. per år i 3 år.
  • Bananas, Oslo. Tilskudd på 3,5 mill. per år i 5 år.
  • Findlay-Sandsmark, Stavanger. Tilskudd på 3 mill. per år i 5 år.
  • Transiteateret, Bergen. Tilskudd på 2,5 mill. per år i 3 år.

– Disse kunstnerskapene viser stor variasjon i estetisk praksis, kunstnerisk ambisjon og organisering, sier Knudsen. – Vi ser aktører som har bevisste strategier for å trekke til seg nye publikummere, i tillegg til mange former for undersøkende dans og teater, der flere utfordrer grunnleggende antakelser om scenekunsten.

Bananas og Findlay-Sandsmark har base i egne lokaler, som de bruker aktivt for å knytte bånd til sine respektive nærmiljøer, både med hensyn til andre kunstnerkolleger og til publikum. Transiteateret ønsker å utfordre hva en scene er, og utvikler en type digitalteater der publikum ikke er i samme rom som utøverne. Susie Wang vil undersøke teatralitet med utgangspunkt i grunnleggende former som komedie, tragedie og satyrspill med vold som tematikk. Og Claire de Wangen arbeider med å skape stedsspesifikk og omsluttende teateropplevelser som når publikum på tvers av aldersgrupper.

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
  • Thomas Björk :

    Värt att notera, är att man här gett unisont avslag till de kompanier som haft långvarig støtte genom basisfinansieringen:
    Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, winter guests och Goksøyr & Martens, står numera utan støtte från Kulturrådet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER