Oslo Nye Teater. Foto: mtc2300

Kunsten i førersetet

INNLEGG: Norsk teaterlederforum går ut mot den nye ledermodellen ved Oslo Nye Teater, der teatersjefen ikke skal ha overordnet ansvar for selskapets drift. – Forslaget innebærer å sette kunsten under administrasjon, skriver 55 administrative og kunstneriske teaterledere i denne uttalelsen, som står på trykk i dagens Dagbladet.

Oslo Nye Teater har fått ny teatersjef. Men etter ansettelsen av den nye sjefen, Kim Bjarke, har styret utlyst stillingen som ny administrerende direktør: Administrerende direktør skal ha det overordnede ansvaret for selskapets drift i henhold til aksjeloven.

Dette medfører at administrerende direktør blir teatrets øverste sjef – overordnet teatersjefen, den kunstneriske lederen.

Dette er et brudd på prinsippet som har vært rådende i norsk teater i mer enn hundre år; nemlig at kunsten kommer først, og at teatersjefen skal ha fullt ansvar for teatrets drift, kunstnerisk og økonomisk. Den kunstneriske lederen skal derfor være overordnet den administrative. Denne ordningen er et uttrykk for at virksomheten har som mål å produsere kunst. 

Det har tidligere blitt foreslått å endre dette, sist i 1988. Daværende kulturminister Hallvard Bakke foreslo å gjøre Nationaltheatrets direktør til øverste leder. Forslaget ble trukket da det ble klart at dette ikke var løsningen på teatrets økonomiske problemer. Styret ved Oslo Nye Teater har ikke funnet en ny og «moderne» modell, snarere er dette et gufs fra fortiden.

Teatret må kunne ledes, forklares og forsvares av en ansvarlig kunstnerisk leder. Teatrets mening er å lage teaterforestillinger. Økonomi og administrasjon skal legge til rette for at dette skjer mest mulig effektivt. Det kan ikke være omvendt; god økonomisk drift er ingen garanti for godt teater. 

Kunstneriske prioriteringer er også økonomiske prioriteringer. Og omvendt: Økonomiske prioriteringer er kunstneriske prioriteringer.

Økonomien gir rammebetingelsene, og de skal selvfølgelig overholdes på en ansvarlig måte.

Arbeidsdelingen på teatrene kan sammenlignes med forholdet mellom politikk og byråkrati: politikeren sitter for en periode, skal ha visjoner og legge føringer – og byråkratiet skal sørge for å gjennomføre disse. Ingen politiker kan tenke seg å bli styrt av byråkratiet. En kunstnerisk leder skal heller ikke fratas det handlingsrommet og den styringsretten det gir å være øverste leder ved teatret.

Mellom teatersjef og direktør er det et dynamisk samspill, basert på gjensidig tillit. Direktøren har et delegert ansvar, og en formell – og uformell – arbeidsdeling med teatersjefen. Dette har vist seg som en velfungerende modell og har gitt høy styringsdyktighet ved scenekunstinstitusjonene. Dagens ledelsesstruktur ved Den Norske Opera & Ballett og Kilden teater- og konserthus er legitime unntak, fordi disse institusjonene favner om flere kunstneriske disipliner med egne kunstneriske ledere.

Norsk teater er inne i en positiv utvikling med høy kvalitet, god publikumsoppslutning og veldrevet økonomi. Dagens teatersjefer lever ikke opp til myten om uansvarlige kunstnere, tvert imot preges scenekunstfeltet av høy respekt for både administrative og økonomiske krav til sunn drift.

Som norske teatersjefer og teaterdirektører fra hele landet vil vi uttrykke vår sterke motstand mot den nye ledelsesmodellen ved Oslo Nye Teater.

Forslaget innebærer å sette kunsten under administrasjon, og er utrykk for mistillit til kunst og kunstnere. Vi oppfordrer styret ved Oslo Nye Teater til å gjøre som Hallvard Bakke: snu i tide!

Norsk teaterlederforum (NTLF)

– Faglig forum for norske teaterledere

·         Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret

·         Hanne Tømta, teatersjef Nationaltheatret

·         Åse Ryvarden, direktør Riksteatret

·         Ellen Horn, teatersjef Riksteatret

·         Thomas Gunnerud, direktør Nationaltheatret

·         Jon Refsdal Moe, teatersjef Black Box Teater

·         Beate Stang Aas, direktør Hålogaland Teater

·         Terje Lyngstad, teatersjef Sogn og Fjordane Teater

·         Carl Morten Amundsen, sjefdramaturg Det Norske Teatret

·         Kjetil Bang-Hansen, tidligere teatersjef

·         Trond Birkedal, teatersjef Hordaland Teater

·         Sven Åge Birkeland, kunstnerisk leder BIT Teatergarasjen

·         Thomas Bjørnager, teatersjef Teatret Vårt

·         Merete Eik, direktør Rogaland Teater

·         Vibeke Feldberg, administrativ leder Dansens Hus

·         Ingrid Forthun, teatersjef Agder Teater

·         Mattis Junker Gran, administrerende leder Teater Manu

·         Haukur J. Gunnarsson, teatersjef Det samiske nasjonalteatret Beaivváš

·         Harry Guttormsen, daglig leder Norsk dramatikkfestival

·         Per Boye Hansen, operasjef Den Norske Opera & Ballett

·         Bruno Heynderickx, teatersjef Carte Blanche

·         Otto Homlung, tidligere teatersjef

·         Reinert Hukset, økonomidirektør Sogn og Fjordane Teater

·         Knut Lidvard Høgset, direktør Teatret Vårt

·         Agnete Haaland, teatersjef Den Nationale Scene

·         Yngvil Kiran, teatersjef NRK Radioteatret

·         Ketil Kolstad, teatersjef Nord-Trøndelag Teater

·         Janne Langaas, teatersjef Teater Innlandet

·         Ingrid Lorentzen, ballettsjef Nasjonalballetten, Den Norske Opera & Ballett

·         Birgit Amalie Nilssen, teatersjef Haugesund Teater

·         Un-Magritt Nordseth, kunstnerisk leder Dansens Hus

·         Arne Nøst, teatersjef Rogaland Teater

·         Tom Remlov, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballett

·         Hans Rossiné, tidligere dramasjef NRK

·         Line Rosvoll, utviklingskonsulent Dramatikkens Hus

·         Astrid Driva Rødsand, direktør Det Norske Teatret

·         Vidar Sandem, tidligere teatersjef

·         Torstein Seim, økonomi- og produksjonsleder Akershus Teater

·         Ådne Sekkelsten, daglig leder Norsk scenekunstbruk

·         Kristian Seltun, teatersjef Trøndelag Teater

·         Siri Senje, utviklingskonsulent Dramatikkens Hus

·         Marit Solbu, daglig leder Dramatikkens Hus

·         Arild Strømsvåg, direktør Agder Teater

·         Bo Anders Sundstedt, teatersjef Akershus Teater

·         Eirik Stubø, tidligere teatersjef

·         Hege Strand Søraa, direktør Teater Innlandet

·         Catrine Telle, teatersjef Oslo Nye Teater

·         Arne O. Thomassen, direktør Hordaland Teater

·         Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche

·         Anne Marie Turi, økonomisjef Det samiske nasjonalteatret Beaivváš

·         Janken Varden, tidligere teatersjef

·         Nina Wester, teatersjef Hålogaland Teater

·         Roger K. Wikdahl, økonomi- og administrasjonsansvarlig Teater Avant Garden

·         Mira Zuckermann, teatersjef Teater Manu

·         Elsa Aanensen, teatersjef Brageteatret


Uttalelsen er hentet fra nettsidene til Norsk Teater- og Orkesterforening og står på trykk i Dagbladet 16.5.13.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER