Harstad raadhus Foto: Foto: Harstad kommune

Kulturmillioner uten styring

Kommunen har ingen til å fordele 30 millioner kroner. – Jeg er svært bekymret, sier ordføreren i Harstad.

Det er FrP-representant Finn-Ero Bustadmo som etterlyser noen med kulturfaglig kompetanse til å bekle kulturrådgiverstillingen som er blitt opprettet i kommunen.

— Når vi endelig har fått en 100 prosents kulturrådgiverstilling så står den nå ubesatt. Den bør besettes med en gang, sier han til Harstad Tidende.

— Hvis det ikke finnes ressurser til å ansette en kulturfaglig til å ha det overordnede forvaltningstilsynet for et 30-talls millioner er noe galt fatt.

En titt på kommunens nettsider avslører at stillingen ikke er lyst ut. FrPeren mener det er ”hodeløst” å ikke ha spesialkompetanse på plass når millionene skal fordeles.

— I tillegg ligger det mange kulturmidler både hos fylket og hos staten. For eksempel fikk Merete Jacobsen Klæboe som sist var ansatt i stillingen utløst 800.000 kroner til Takt og Tone-prosjektet (musikalsk grunnskoleprosjekt, red.anm.) og 400.000 kroner i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Harstad var lenge en versting i forbindelse med Den kulturelle skolesekken, men dette var i ferd med å endre seg voldsomt da vi hadde stillingen besatt. Hvem skal være Den kulturelle skolesekk-kontakten i kommunen, dersom stillingen fortsetter å stå vakant, spør Bustadmo.

FrP-politikeren er bekymret for at stillingen kan komme til å forbli ubesatt eller bli trukket tilbake før den blir besatt.

— For meg virker som at det er viktigere å opprettholde rammebetingelser, forbruk og støtte til kulturlivet i stedet for å fokusere på innhold, kvalitet og kompetanse i forvaltninga.

Bustadmo har bestilt en gjennomgang av kulturforvaltningen i kommunen som etter planen skal legges fram i januar.

Scenekunst.no tok kontakt med ordføreren i Harstad kommune.

Stillingen er per i dag ikke lyst ut på kommunens hjemmesider. Er den planlagt utlyst?

— Det er blitt delegert til rådmannen å se på alle stillingene samlet for å få ned de 53 stillingene som er planlagt redusert. Kulturrådgiverstillingen er dermed foreløpig ikke lyst ut i påvente av dette. Dette blir nok ikke klart før ut i første kvartal 2012, sier ordfører Marianne Bremnes (AP).

Hva slags kompetanse ser dere i så fall etter?

— Det er administrasjonens jobb å ansette rett person på rett plass, men jeg vil nok anta at det bør være en person med kulturfaglig kompetanse, som like å jobbe med prosjekter og som evner å se helheter.

Forstår du Bustadmos bekymring for at kulturmillionene ikke forvaltes på best mulig måte så lenge stillingen ikke er besatt?

— Ja, jeg forstår Bustadmos bekymring, men jeg vet at også rådmannen ser spesielt på denne stillingen. Det er nå en gang slik at dette er den eneste allmenne kulturstillingen vi har i kommunen utenom kulturskolen og kulturhus, så det er nok av oppgaver å ta tak i for denne personen. Nå har politikerne fått den tilbake på plass, da skal vi jobbe hardt for å beholde den.

Bustadmo frykter at stillingen kan bli trukket tilbake. Stemmer det?

— Foreløpig er det ikke kommet signaler om at spesifikt denne stillingen skal trekkes tilbake, men det er naturlig at rådmannen avventer med ev. utlysning til hele kabalen er klar.

Er dere bekymret for at dere kan miste midler fra fylke og stat om det viser seg at kulturpengene ikke blir forvaltet godt nok?

— Ja, jeg er svært bekymret for at statlige midler kan trekkes tilbake dersom vi rokker ved denne stillingen. Det kan få store konsekvenser både for Den kulturelle skolesekken, Takt og Tone og prosjektet Panorama, som er et prosjekt som gjøres i samarbeid med fylkeskommunen. I virksomhetsplanen for 2012 er det lagt opp til at kulturskolen skal utvikles som et kommunalt kulturelt ressurssenter, og det er opplagt at kulruskolen ikke kan ta på seg disse oppgavene uten at det følger personalressurser med, som kulturrådgiverstillingen vil være. Med kun én stilling som jobber med allmenn kultur vil det være svært uheldig å ta denne stillingen bort nå.

               

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER