Hannah Wozene Kvam. Foto: Womex.com

Kulturlivet må speile samfunnet

INTERVJU: Forrige uke ble rapporten "Mer makt til mangfoldet" lansert. – Det er mye ubrukt kompetanse der ute som institusjonene går glipp av, sier prosjektleder Hannah Wozene Kvam i dette intervjuet som er hentet fra rapporten.

La oss slå en ting fast med en gang. Styrende Mangfold er ikke er et integreringstiltak, men et prosjekt for å heve kompetansenivået i styrene i kulturlivet. Styrene etterspør og trenger personer med flerkulturell bakgrunn som har annen type kompetanse. I Norge fins det mange dyktige personer med solid kulturfaglig kompetanse og styreambisjoner.

– Ideen kom fra Atana i Nederland. De hadde startet et tilsvarende prosjekt som var veldig vellykket, sier initiativtager Otto Akos Meijer.

Siden 2000 har Atana rekruttert over 200 styremedlemmer med flerkulturell bakgrunn til kulturlivet og ikke-kommersielle institusjoner. Meijer så behovet for det samme i Norge, og fikk støtte fra Kulturdepartementet om et forprosjekt og deretter treårig prosjektstøtte fra Kulturrådet.

Utfordre hvithetsnormen 
Hannah Wozene Kvam tok over som prosjektleder i 2012. Hun er født i Etiopia, har flere styreverv i kulturlivet og lang erfaring som utøvende artist, blant annet i musikkgruppa Queendom. Kvam har vært opptatt av temaet i 25 år.

– Det er mye ubrukt kompetanse der ute som institusjonene går glipp av fordi de ikke kjenner nettverkene eller vet hvilken kompetanse folk med annen bakgrunn sitter på, sier Kvam.

Det fins lite forskning på styresammensetning i Norge, men erfaringer tyder på at rekruttering stort sett skjer gjennom etablerte nettverk. Sammensetningen blir mindre risikofylt, men en går glipp av verdifulle perspektiver.

– Ulempen er ofte at profesjonelle aktører utenfor nettverkene ikke har en reell mulighet til å bruke sin kompetanse, ettersom de ofte er ukjente for valgkomiteer og styrer, sier Kvam og legger til at komiteer og styreledere må tørre å ringe noen de ikke kjenner. – Jeg mener det er viktig å utfordre hvithetsnormen som rår i de forskjellige institusjonene ved å utfordre utsagn som «Men hvor finner vi dem? Det er så vanskelig«, sier hun. – Det er utrolig mange fordommer i det norske kulturlivet. Når du virkelig går inn og snakke med folk, endrer de holdningene, sier Kvam.

Gjensidige møter 
I grove trekk har Styrende Mangfold jobbet med å finne egnede personer, gi dem relevant opplæring og introdusere dem til kulturinstitusjoner og Kulturdepartementet. Personene som har valgt å gå på kurs har kompetanse som styrene trenger og styreambisjoner. De er utdannet innen kulturfag, økonomi, jus og media. Og ikke nok med det, de har også kunnskap om, og interesse for, kulturlivet og en flerkulturell bakgrunn.

– Jeg var opptatt av at folk hadde erfaring, var engasjerte og fulgte med. Det holdt ikke at de bare likte kultur, sier hun og legger til at deltagerne dannet nettverk som har hjulpet dem videre. På kursene ga foredragsholdere deltagerne innføring i kulturpolitikk, hvordan kulturlivet er organisert og hvordan institusjonene fungerer. De lærte om styrearbeidet, lover og regler og styrets ansvar og arbeidsform. En viktig del av kurset var å besøke profilerte kulturinstitusjoner som Nasjonalmuseet, Den Norske Opera & Ballett, Riksteateret og Henie Onstad Kunstsenter.

– Det var gjensidige møter. Kursdeltagerne kom på innsiden av viktige kulturinstitusjoner, som på sin side fikk øynene opp for dyktige folk, sier Kvam.

60 styrekandidater klare for verv
Når Kulturdepartementet og andre departementer trenger styremedlemmer med flerkulturell bakgrunn til ulike kulturinstitusjoner, ringer de ofte til Hannah Wozene Kvam. – Da spør jeg alltid hvilken type kompetanse personen skal ha utover å ha en annen etnisk bakgrunn. Det kjipeste er å være et alibi. På kursene snakket jeg mye om at en ikke skal si ja til hva som helst. Du må tørre å stille spørsmålet om hvorfor de vil ha akkurat deg.

– Et styre burde ha en gjennomtenkt sammensetning. Et konkret resultat av Styrende Mangfold er at det fins rundt 60 personer med relevant erfaring til å sitte i styrer. De har ulik kompetanse og passer inn forskjellige steder, sier Kvam. Flere av kursdeltagerne har fått styreverv. Produsent og kulturarbeider Chi Ton er varastyremedlem i Den Norske Opera & Ballet. Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Michelle Tisdel, har sittet i styret til Norsk Folkemuseum. På Nasjonalmuseet deltar Christina Skalstad og Aesha Ulla i en tenketank om publikumsutvikling, inkludering og mangfold.

Møte flinke folk
Styrende Mangfold er avsluttet, men styrene i kulturlivet speiler ikke det flerkulturelle Norge. – I mange år har det vært fokus på flerkulturelle utøvere og publikumsdeltagelse, men ikke på ledelse og styrer. Det er vi veldig modne for nå. Vi må ha folk med kompetanse inn i styrer og ledelse, fordi det gir større effekt. Å lage en digital «bank» med relevante personer hvor styreledere og valgkomiteer kan finne kandidater, er en konkret videreføring. Men Hannah Wozene Kvam har også tro på møter mellom mennesker. – Skulle vi fortsatt prosjektet, ville jeg valgt ut et visst antall, kanskje ti eller færre, som jeg hadde gitt den oppfølgingen de trenger for å komme inn i styrer. Hun ivrer også for nettverk bestående av etablerte kulturinstitusjoner og styrekandidater. – Det er mange fordommer i norsk kulturliv. De kan ikke bare få en CV, de må møte de flinke folkene.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER