Kulturforskning i Dælenenggata

En ny arena for presentasjon av grunnforskning på
scenekunstfeltet. 23.11. og 07.12.

Kulturforskning i Dælenenggata etablerer en ny arena for
presentasjon av grunnforskning på scenekunstfeltet. Prosjektet tar
sikte på å gjøre relevant forskning tilgjengelig for den utøvende
delen av feltet, og legge til rette for debatt og innflytelse på
politikk og struktur som angår både scenekunstfelt og
forskning.

Arrangører er Ingvild Holm i samarbeid med Gabrielle Haga.

Høsten 2011 gjør vi tre presentasjoner, alle fra Teatervitenskap
ved Universitetet i Oslo som i disse dager trues med
nedleggelse.

Vi støtter aksjonen Bevar Teatervitenskap ved Universitetet i Oslo
og har til det første arrangementet invitert Teatervitenskap som
æresgjester.

09.11.11:
Gabrielle Haga presenterer:
Kunst og makt. – En analyse av språklig makt i definisjonen av
kunstnerisk kvalitet.

Haga undersøker hvordan ulike maktforhold i språket påvirker
kunstnere og kulturmyndigheter. Forskningen er en kartlegging av
hvordan begrepet kunstnerisk kvalitet eksisterer på det norske
scenekunstfeltet.

23.11.11:
Mari Thune presenterer:
Do you like that I like that you like that I like it? – En analyse
av populærkulturelle elementer hos Sons of Liberty ut ifra et play-
og kommunikasjonsperspektiv.

Thunes forskning tar for seg hvordan populærkulturelle elementer
fremstilles i to av Sons of Libertys forestillinger. Hvordan kan
populærkultur komme til uttrykk i nyere teaterformer? Hvordan
foregår denne kommunikasjonen?

07.12.11:
Gro Dybvik presenterer:
Forestillinger om maskulinitet. Maskulinitetskonstruksjoner i
kabaretteatret.

Dybviks forskning ser på hvordan kabaretteatret er et samtidsmedium
som setter fokus på tendenser og forandringer i samtiden. Hun har
fokus på kabaretteater og viser hva de store,
”ikke-kontroversielle” scenene i Oslo uttrykker når det gjelder
kjønn og maskulinitet.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER