Fra konsert på Sentralbadet under triennalen Bergen Assembly i 2016. Foto: Thor Brødreskift

KUDs forslag til statsbudsjett 2018: Næring, kulturbygg, talent og evaluering av kunstnerpolitikk

I forslaget til statsbudsjett for 2018 som kom i dag, følger Regjeringen opp rehabilitering av Nationaltheatret og DNS og nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen. Proposisjonen varsler at KUD vil igangsette en evaluering av kunstnerpolitiske tiltak “for å undersøke om virkemiddelapparatet er godt nok utformet”, og Kreativt Norge skal også jobbe mot institusjonene.

I dag ble Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 lagt fram. På Kulturdepartementets område er eksisterende statlige overføringer i stor grad foreslått videreført, dog med en liten innstramming i forhold til forventet pris- og lønnsvekst.

Budsjettproposisjonen varsler også at Kulturdepartementet vil igangsette en evaluering av kunstnerpolitiske tiltak “for å undersøke om virkemiddelapparatet er godt nok utformet” (s. 45).

Driftstilskudd til musikk- og scenekunstinstitusjoner både nasjonalt og regionalt er jevnt over foreslått økt med ca. 2,1%. Bevilgningen til Dansens Hus endres noe mer sammenlignet med 2017 fordi avsetningen til PRODA profesjonell dansetrening, som tidligere lå under Dansens Hus, er foreslått flyttet til post 78 som eget tilskudd.

I september forutså Statistisk sentralbyrå en lønnsvekst på 2,7% i 2017 med en økning mot 4% i 2020.

Kreativt Norge og institusjonene
Bevilgningen til Norsk kulturråd er foreslått økt med 12 millioner kroner, øremerket det nyetablerte kontoret Kreativt Norge i Trondheim. Med denne økningen følger også et mandat til Kulturrådet om at økningen skal gå til tiltak rettet mot både mindre kulturbedrifter og etablerte kunstinstitusjoner.

For selve kulturfondet er det foreslått en økning rundt 2,8 %. Proposisjonen bruker mer plass enn det ofte har vært gjort tidligere på å informere om Norsk kulturråds virksomhet og ansvarsområder – relevante opplysninger sett i lys av sommerens debatter om dette.

Rehabilitering av teaterhus og scenekunsthus i Sentralbadet
Blant områder med en tydelig økonomisk prioritering er kulturbygg, talentsatsning og videre satsning på området kultur og næring.

På scenekunstfeltet foreslår regjeringen å bevilge 100 mill. kroner i 2018 til ombygging av Sentralbadet i Bergen til nytt scenekunsthus for det nasjonale dansekompaniet Carte Blanche og lenge husløse BIT Teatergarasjen. Prosjektet fikk også 230 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Både for Nationaltheatret og Den Nationale Scene er det foreslått avsetninger til rehabilitering av bygg – i 2018 61 millioner kroner til DNS og 10 millioner til forprosjektering av Nationaltheatrets nødvendige rehabiliteringsprosjekt.

Tilskuddet til Talent Norge AS foreslås økt med 2,8 mill. kroner til totalt 38,9 mill. kroner i 2018.

Bevilgningen til Innovasjon Norges oppdrag om å ”øke investeringer i og omsetning av kulturelle og kreative produkter” foreslås videreført med 30 millioner kroner til tiltak som ”bedriftsnettverk, næringsklynger, eksportprogram, investorprogram og låneordninger [for å] bidra til økt investering i, og omsetning av kulturelle og kreative produkter og tjenester.”

Regjeringen vil også utarbeide en strategi for kultur og reiseliv for å stimulere til økt kulturturisme i Norge og foreslår å sette av 8,2 mill. kroner i 2018 til dette formålet.

Les Kulturdepartementets del av forslag til statsbudsjett her.


Artikkelen er oppdatert etter publisering med forklaring på endringen i bevilgningen til Dansens Hus.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER