Vigdis Moe Skarstein. Foto: Petter Bjørbu – Nasjonalbiblioteket

Kulturdepartementet utreder kunstnerøkonomi

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein skal lede et nytt utvalg som skal utrede kunstneres økonomi. – Levekårsundersøkelsen fra 2006 gjenspeiler ikke nødvendigvis dagens situasjon, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Kulturdepartementet vil utrede kunstneres økonomi og kunstnerpolitikkens virkemidler.

– Formålet er å undersøke hvordan man kan styrke kunstnernes muligheter til å leve av kunstnerisk virksomhet, uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

Utredningen skal blant annet undersøke muligheter for kunstnernes entreprenørskap, vurdere regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere samt gjennomgå stipendordningene.

Departementet vil vurdere tiltak som kan bidra til å styrke næringspotensialet og etterspørselsperspektivet for kunstnere. Vederlag, nærings- og inntektsgrunnlag, samt stipendordninger skal under lupen.

Målet er å få oppdatert kunnskap som grunnlag for utvikling av kunstnerpolitikken. – Levekårsundersøkelsen fra 2006 har vært et godt verktøy, men gjenspeiler ikke nødvendigvis status for de kunstnergruppenes faktiske situasjon og behov i dag, skriver departementet.

Utredningen skal ledes av Vigdis Moe Skarstein. Hun kommer fra stillingen som nasjonalbibliotekar og har blant annet vært leder av Norsk kulturråd 2001-2009 og kulturdirektør i Trondheim.

Moe Skarstein har hatt en rekke verv i kulturlivet og har vært med på flere regjeringsoppnevnte utredninger. Michelle Tisdel, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, vil være utredningslederens sekretær i arbeidet.

Moe Skarstein vil få støtte av en referansegruppe som består av følgende personer:

• Ellen Aslaksen, forsker og FoU-leder i Norsk Kulturrådet
• Stein Bjelland, Ipark – Innovasjonspark Stavanger
• Anne Katrine Dolven, kunstner
• Esperanza Rosales, gallerist og leder av prosjekt for samlere
• Jo Strømgren, koreograf, regissør og danser
• Knut Schreiner, musiker, skribent og student
• Randi Eek Thorsen, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB

Referansegruppen vil bli supplert med et medlem foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet.

Rapporten vil beskrive aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak og leveres Kulturdepartementet 1. desember 2014. Utredningen vil bli sendt på høring til relevante fagmiljøer og interesseorganisasjoner.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER