Herøyspelet 2013. Foto: Per Eide

Kulturdepartementet gjennomgår Norsk teaterråd

Kulturdepartementet vil gjennomgå Norsk teaterråds håndtering av statlige midler, i følge en pressemelding.

Departementet vil gjøre en ekstern gjennomgang av hvordan Norsk Teaterråd fører regnskapene sine og hvilke rutiner de har for viderefordeling av statlige tilskudd. Det skjer fordi organisasjonen ikke har overholdt rapporteringsfrister, i følge en pressemelding fra departementet.

Norsk teaterråd mottar omkring 30 millioner kroner i statlige midler årlig, hvorav det meste skal fordeles videre til andre aktører.

Rundt 7 millioner kroner går til sentrale tiltak og drift. Like mye fordeles til medlemsorganisasjonene i rådet. 11,6 millioner kroner lyses ut i Frifond-ordningen. Disse midlene kan teatergrupper for barn og unge søke til lokal aktivitet. 3,6 millioner kroner går til en tilskuddsordning for historiske spel og friluftsspel.

I midler til frivillig aktivitet som dette er det mange tildelinger og små summer. Den største tildelingssummen til historiske spel for 2014 er på 120 000 kroner. Se hele tildelingslisten her:

http://multimedia.api.no/www.tk.no/archive/05311/Tildelingsliste_sp_5311222a.pdf

På forespørsel fra departementet har Norsk Teaterråd foreslått interne tiltak for å bedre situasjonen. I tillegg til disse mener departementet at det er behov for en ekstern gjennomgang.

– Ryddighet er viktig for tilliten mellom myndighetene og aktørene i frivillig sektor. Jeg må være sikker på at statlige midler blir brukt på en god måte. I dette tilfellet ønsker jeg en ekstern gjennomgang for å være trygg på at Norsk teaterråd kan dokumentere at statlige midler blir håndtert i tråd med vilkårene som er satt, sier kulturminister Thorhild Widvey.

– Norsk teaterråd er like opptatt av tillit og kvalitet som Kulturdepartementet, sier styreleder Ivar Christiansen i Norsk Teaterråd i en uttalelse. – Vi vil naturligvis legge alt til rette, og de punktene vi har forbedringspotensiale på, skal vi følge opp.

I 2013 ble Frifond-ordningen, altså en av de tre ordningene Norsk teaterråd administrerer, evaluert av Rambøll Management Consulting AS på oppdrag fra Kulturdepartementet. Frifond er en paraply for flere ordninger administrert av Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk musikkråd og Norsk teaterråd.

"Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det er tilfredsstillende kontroll med midlene, har ikke Rambøll avdekket systematiske svakheter," skrev konsulentbyrået i denne rapporten (se hele rapporten til høyre). Rapporten ble utarbeidet i løpet av seks måneder (april-september) og omfattet således ikke avslutningen av et tilskudds- og regnskapsår.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER