Kulturdepartementet

Kulturbudsjettet på 1-2-3

I dag kl. 10 ble Regjeringens forslag til statsbudsjett offentliggjort. Her er hovedpunkter fra budsjettet for teater, musikk og dans.

De overordnede kommentarene til budsjettforslaget forteller at Regjeringen vil stimulere til vekst nedenfra fremfor å styre ovenfra, og nevner digitalisering og globalisering som nye utfordringer, men også mulighet for utvikling. I møte med denne virkeligheten skal  kunstnernes rettigheter sikres gjennom sterk, rettslig beskyttelse av åndsverk.

Det Norske Teatret får en økning i tilskudd på 2 mill. kroner, øremerket integreringsarbeidet i Det multinorske og Den mangfaldige scenen.

I finansieringen av Black Box Teater foreslår budsjettforslaget nok en gang en byttehandel med Oslo kommune. Etter at Kulturdepartementet i 2016 har tildelt 300 000 kroner i driftsstøtte til Nydans Oslo, foreslår Regjeringen nå at Oslo kommune overtar ansvaret for dette tilskuddet til Nydans Oslo, mot at staten øker sitt tilskudd til Black Box Teater med tilsvarende beløp.

Danse- og teatersentrum får økt sin støtte med 1,1 millioner kroner gjennom økt støtte til konstellasjonen Norwegian Arts Abroad, som består av Music Norway, Norsk filminstitutt, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Norwegian Crafts og NORLA. Alle arbeider for kunstneres internasjonalisering.

Regjeringen vil “gjennomføre en avklaringsfase” for prosjektet om rehabilitering av Nationaltheatret. 2,5 mill. kroner er foreslått til dette arbeidet.

Tilskuddet til Trondheim Symfoniorkester foreslås økt med 2,4 mill. kroner.

Tilskuddet til TrondheimSolistene foreslås økt med 0,7 mill. kroner, og Det Norske Solistkors tilskudd med 1,2 mill. kroner. Regjeringen foreslår også å sette av 1 mill. kroner til å utvikle en ordning for kordirigenter.

På budsjettpost 78 som inneholder ulike faste tiltak, har Regjeringen i dette forslaget samlet musikk- og scenekunsttiltak i samme kapittel, kapittel 323.

Det samme skjer for region- og landsdelsinstitusjoner og nasjonale institusjoner, som er samlet henholdsvis på budsjettpost 71 og 70. Her er ingen omfattende endringer fra 2016 til 2017, kanskje med unntak av Den Norske Opera og Ballett, som får en økning på rundt 10 millioner kroner. Tilskuddet til DNO&B i 2016 er på 600 millioner.

Her kan du laste ned hele Kulturdepartementets budsjettforslag for 2017.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til det de kaller “kulturell og kreativ næring” med vel 70 millioner kroner. Denne økningen er fordelt slik:

Innovasjon Norge: 30 millioner kroner
Regionale miljøer som arbeider for talent- og bransjeutvikling: 10 millioner kroner
Nytt kontor for Kulturrådet utenfor Oslo: 7 millioner kroner
Norwegian Art Abroad: 6 millioner kroner

I tillegg kommer omlag 20 millioner kroner til ulike satsninger på filmfeltet.

Regjeringen har altså lyttet til Kulturrådets eget forslag til strategi for hvilke av organisasjonens oppgaver som kunne flyttes ut av hovedstaden.

Som ventet vil Regjeringen styrke den private finansieringen av kulturlivet. Gaveforsterkningsordningen styrkes med ca. 6 mill. kroner og  Talent Norge AS med 5 mill. kroner.

Det foreslås også et statlig tilskudd på hele 10 mill. kroner til gjennomføring av X Games i 2017, et høyt tilskudd sett i sammenheng med andre tilskudd på kulturfeltet. Tilskuddet kommer i tillegg til 8 millioner kroner som allerede er bevilget til forberedelse av arrangementet i 2016.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER