Megafon

Kort sagt uke 48

REVISJONSGRENSE HEVES >>>
STYRENDE MANGFOLD >>>
BUDSJETTAVTALEN STYRKER MUSIKKENSEMBLER >>>

Kulturdepartementet har vedtatt en ny forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond. I den nye forskriften er beløpsgrensen for hvilke tilskudd som krever revisjon, flyttet. I mange år har alle tilskudd over 100 000 kroner måttet be en autorisert revisor kontrollere hvordan pengene er brukt. Svært mange tilskudd fra Kulturfondet ligger under denne grensen. Revisjon er dyrt, og en del av tilskuddet har da måttet gå til revisjonstjenester.

Heretter trenger man ikke å få regnskapet bekreftet av revisor før tilskuddet overskrider kr. 200 000. 

De nye forskriftene trer i kraft umiddelbart, og de får også tilbakevirkende kraft. Alle tiltak som det ennå ikke er rapportert for, kan med andre ord forholde seg til en revisjonsgrense på opp til kr 200 000.

– Dette vil komme mange av tilskuddsmottakerne til gode, sier Kulturrådets direktør Anne Aasheim på rådets nettsider.

Informasjon om endringen av revisjonskrav kunngjøres offentlig, men vil ikke bli sendt direkte til den enkelte tilskuddsmottaker.

Man må fortsatt levere rapport og regnskap for alle tilskudd under 200 000. Endringen gjelder kun kravet om at regnskapet skal være revidert.


I dag ble rapporten ”Mer makt til mangfoldet – en publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet” lansert. Rapporten utgis av organisasjonen TrAP (Transnational Arts Production) og oppsummerer resultater fra prosjektet Styrende Mangfold, et tiltak for å rekruttere og øke styrekompetansen blant kulturarbeidere med flerkulturell bakgrunn. Den inneholder blant annet bidrag fra direktører, politikere og forskere fra kultur- og næringsliv.

Styrende mangfold ble startet av Otto Akos Meijer, inspirert av prosjektet Atana i Nederland. Fra 2012-2014 Hannah Wozene Kvam ledet prosjektet i tett samarbeid med TrAP. Et mål i prosjekter er å øke mangfold i styrer og ledelse i kultursektoren. Styrende mangfold har utarbeidet en modell med to-dagers kurs i styrearbeid og ledelse i kultursektoren samt besøk i kulturinstitusjoner og nettverksbygging. Omkring 100 personer med flerkulturell bakgrunn, kulturfaglig kompetanse og styreambisjoner har deltatt på kursene.

Hele rapporten kan lastes ned her.


I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF øremerkes 10 millioner kroner til "ensembler, kor og det frie feltet". Det er ikke klart av avtalen slik den står på Høyres nettsider, om "det frie feltet" viser til kun musikk eller hele det frie kunstfeltet. Regjeringens foreslåtte kutt i pressestøtten reverseres. Andre kulturtiltak som nyter godt av forhandlingene med sentrumspartiene er Oslo Kirkemusikkfestival (øremerket økning i festivalstøtten med 2 millioner kroner), innkjøpsordningen for litteratur for barn og litteraturhusene. Hele avtalen finnes på denne lenken.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER