Carte Blanche logo2

Kaster styret i Carte Blanche

– Kulturdepartementet gir styreflertallet sparken for å ha ivaretatt ytringsfriheten til de ansatte, sier styremedlem i Carte Blanche, Glenn Erik Haugland. Jusprofessor ved UiB, Jan F. Bernt, sier til Scenekunst.no at styret rettslig sett kan overstyre daglig leder.

I forrige uke ba styreleder i Carte Blanche, Hallvard Bakke, i brev til Kulturdepartementet om å bli løst fra sitt verv. Årsaken var et styrevedtak 24. september, der styrets flertall etter Bakkes oppfatning begrenset daglig leders råderett over selskapet på en måte som er i strid med aksjeloven.

Daglig leder i Carte Blanche er teatersjef Bruno Heynderickx.

Bakgrunnen for styrevedtaket er at Heynderickx i august innledet formell oppsigelsessak mot teknisk sjef ved dansekompaniet.

Uenig i lovtolkning
Styremedlem Glenn Erik Haugland er uenig i Bakkes lovtolkning. I et brev til departementet viser han til aksjelovens bestemmelse om at forvaltningen av selskapet hører under styret.


I Carte Blanches vedtekter er tilsetting av personale også definert som styrets ansvar, i den utstrekning styret ikke delegerer det til teatersjef.

Ikke informert
– Styret ble ikke orientert om oppsigelsessaken av ledelse eller styreleder, sier Haugland.

Etter å ha hørt om saken ad omveier, ba to av Statens styrerepresentanter, Tone Pernille Østern og Haugland, om å få saken styrebehandlet med hjemmel i aksjeloven.

24. september vedtok styret mot styreleders og nestleders stemme å nedsette et utvalg som innen en måned skulle finne frem til en ekstern tredjepart som kunne vurdere situasjonen.

Trakk seg
Dette vedtaket førte til at styreleder Hallvard Bakke trakk seg.

"Det ovennevnte vedtak fratar Heynderickx myndighet til å foreta en slik oppsigelse. Det ble ikke reist innvendinger i styret mot det juridiske grunnlaget for prosessen. Etter min mening griper styret derved inn i Heynderickx myndighet som daglig leder, uten at det er noen saklig grunn for det," skriver Bakke i brev til departementet 24. september.

 

 

Ingen rettslig begrensning
Professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Jan Fredrik Bernt, er imidlertid også uenig i Bakkes tolkning av aksjeloven.


– Jeg ser ikke noen rettslig begrensning i et styres kompetanse til å gripe inn overfor vedtak truffet av daglig leder, sier Bernt til Scenekunst.no.

– Det er opplagt at terskelen for å overstyre daglig leder i enkeltsaker må være høy. Men det er et spørsmål om hva som er fornuftig bruk av ledelsesansvaret, ikke om hva styret rent rettslig har adgang til, sier Bernt.

Departementet støtter ikke gjenvalg
Det skal nå innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å velge ny styreleder. I forkant av dette har Carte Blanches eiere, Staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, hatt møte. Carte Blanche eies av stat 70%, fylke 15% og kommune 15%.

I går ble statens styrerepresentanter i følge Haugland informert av valgkomiteen om at Kulturdepartementet ikke støtter deres gjenvalg til styret.

Statens representanter har vært Gro Reppen, Tone Pernille Østern og Glenn Erik Haugland.

– Kulturdepartementet gir styreflertallet sparken for å ha ivaretatt ytringsfriheten til de ansatte. Det er spesielt graverende at departementet ikke har tatt oss med på råd før de valgte en slik fremgangsmåte. Ingen av oss har heller fått noen begrunnelse, sier Glenn Erik Haugland.

Scenekunst.no har forelagt Kulturdepartementet Hauglands uttalelser. Departementet har varslet at de vil komme med en kommentar.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER