norge_fylker

Kan noen av Kulturrådets oppgaver løses regionalt?

Ordførerne i Bergen, Stavanger og Kristiansand sendte forrige uke brev til kulturministeren om den planlagte regionaliseringen av Norsk kulturråd. – Forslaget går ikke langt nok, og det er uheldig at Kulturrådet selv er bedt om å vurdere hvilke oppgaver som kan flyttes ut, mener de tre.

Ordførerne understreker at en utflytting må ikke gå på bekostning av Kulturrådets faglighet, og at de mener at Kulturfondet bør bestå. – En regionalisering bør ikke være distriktspolitisk begrunnet, skriver Harald Furre (Kristiansand), Christine Sagen Helgø (Stavanger) og Julie Andersland (Bergen) i brevet.

Bakgrunnen for brevet er at Kulturrådet har fått i oppgave fra Kulturdepartementet å vurdere om det er administrative oppgaver i virksomheten som kan lokaliseres andre steder enn i Oslo. Målet er at Kulturrådet skal stå i tettere kontakt med fagmiljøer andre steder i landet, og å legge til rette for større regionalt og geografisk mangfold.

Vil fokusere på kulturnæringer
Fagadministrasjonen i Kulturrådet overleverte i juni 2016 dette notatet til departementet der ulike forslag vurderes.

Blant Kulturrådets forslag i notatet er å opprette et regionkontor for Kulturrådet på Vestlandet som evalueres etter fire år. Et eventuelt slikt kontor må ta hensyn til at Kulturrådets mandat er på statlig nivå og at forvaltningspraksisen i Kulturrådet skal være enhetlig og uavhengig av kontorets fysiske plassering.

Kulturrådet foreslår også at kulturnæringer gjøres til hovedfokus for utflyttingen av oppgaver, og at man ikke flytter ut hele seksjoner, men oppgaver som passer inn i en slik profil på regionkontoret. Eksempel på slike oppgaver er markedsføringsdelen av Fond for lyd og bilde, regionale produksjonsmidler til utstillinger i Statens utstillingsstipend og UNESCO-prosjektet Memory of the World (MoW). Det siste foreslår Kulturrådet å overføre til Arkivverket.

Kulturrådet vil også i tråd med sitt tildelingsbrev fra departementet for 2016 gå i dialog med de regionale musikksentrene. Disse er i dag sjangerinndelt, i motsetning til Kulturrådets egen saksbehandling, og har sammensatt finansiering og ulike roller.

Ordførerne i Bergen, Kristiansand og Stavanger skriver i brevet til kulturministeren at de er glade for initiativet om å flytte ut administrative oppgaver fra Oslo, men at forslaget ikke går langt nok. De mener også at andre enn Kulturrådet selv burde se på hvilke oppgaver som kan flyttes ut. – Forslaget vil ikke bidra vesentlig til større regionalt og geografisk mangfold, skriver de.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER