Bjørn Heiseldal. foto: oblad.no

Kaffe, ja takk

REPLIKK: Før jul skrev Bjørn Heiseldal en replikk som forsvant i førjulsinnboksen vår. I mellomtiden har han fått lagt fram sin sak for byråd Bjercke, se vår artikkel om Oslo kommunes høring i januar. Her er replikken, som inviterer til offentlig kaffe og debatt ved Chat Noir nå på nyåret.

Jeg er ikke på Facebook, så jeg har derfor ikke vært i stand til å besvare de kommentarene som har kommet etter mitt forrige innlegg. Det, kombinert med en utenlandsreise, gjør at jeg dessverre ikke har fått svart før nå. Og jeg har også noen spørsmål.

Når det gjelder tallene mine, så er de korrekte hva gjelder antall ansatte og avdelinger. Når jeg brukte uttrykket «herværende teater», så referer det seg imidlertid ikke til Det norske teatret, men en av Nationaltheatrets stillingsannonser. De to nasjonale språkformenes teatre skal jo i prinsippet være likestilte, og det er derfor rimelig å anta at det ikke er så veldig mye som skiller. Mer upresis enn Erik Ulfsby selv var når det gjaldt antall konkurser, er jeg vel i hvert fall ikke, så jeg mener debatten lever bra.

Jeg har forsøkt å laste årsmeldingen fra Det norske teatret for 2011 fra Det norske teaterets hjemmeside uten å lykkes. Det lar seg gjøre å laste 2010, men disse tallene er jo da ett år eldre. Man blir imidlertid ikke særlig klok av opplysningene som framkommer der. En sammenstilling av hvor mange årsverk og hvor mye som går til markedsføring og informasjon, finner man i hvert fall ikke i 2010-meldingen. At det er betydelige beløp, er det likevel ingen tvil om. Ingen vanlige næringsdrivende kan bruke en så stor andel av salgsinntektene til markedsføring. Og derfor mener jeg at min argumentasjon uansett holder mål, og at det ikke er veldig viktig om det er 50 % eller 65 % av billettinntektene som går til salg. Poenget er at det er store beløp som brukes i en ren markedsmakt. Det er faktisk forunderlig at pris- og konkurransemyndigheter lar dette pågå år om annet uten å gå det litt nøyere etter i sømmene.

Vi er glade i kaffe, og drikker gjerne kaffe med Erik Ulfsby for å diskutere teater og hvilke felles utfordringer vi står ovenfor. Når det gjelder finansieringen og hvordan midlene fordeles i dag, så mener vi for vår del at dette hører hjemme i en offentlig debatt, og ikke i et kaffeslabberas i det lukkede rom. Vi vil derfor gjerne invitere Erik Ulfsby til en offentlig debatt om tema på Chat Noir på nyåret.

Vi skulle gjerne også hatt kulturbyråd Hallstein Bjercke i tale med eller uten kaffe, slik at vi fikk mulighet til å stille noen spørsmål rundt Oslo Nye Teater. Når det rundt omstillingen som styret pålegges å gjennomføre snakkes om prosjektteater, så høres det i praksis ut som utleie av teateret til eksterne produsenter, eventuelt et samarbeid med disse. Som teaterprodusent, så vil jeg si at dette høres spennende ut. Som teaterdriver, vil jeg derimot si at det høres skremmende ut. Skal Oslo Nye Teater tilby produsentene en billig og subsidiert leie med infrastruktur som salgsavdeling, kostymeavdeling, verksteder og teknikk inkludert? Hvis så er tilfelle, vil dette slå meget urettferdig ut konkurransemessig i forhold til de private teaterhusene, som for eksempel Chat Noir, Folketeateret og Edderkoppen, som ikke har 80 millioner å subsidiere med fra Oslo kommune. Pr i dag mottar som kjent de seks private scenene kr.0 i støtte, til tross for at de har et betydelig antall publikum.

Oslo Nye Teaters økonomiske utfordringer er mange. Selskapet har 107 fast ansatte og totalt 75 millioner i året bare i lønnskostnader. Av dette går ca. 63 millioner til de fast ansatte, med en lønnskostnad til teatersjefen alene på ca. 1,3 millioner, samt 6 millioner i pensjonskostnader. I tillegg betaler teateret over 11 millioner på til sammen åtte leiekontrakter for å drive tre scener. Husleie og lønns- og pensjonskostnader utgjør altså temmelig nøyaktig 80 millioner kroner, eller det samme som teateret får fra Oslo Kommune. Antall besøkende var i fjor drøyt 148.000. Hver gjest kostet altså Oslo Kommune ca. kr.540.

Mine spørsmål til Hallstein Bjercke blir da følgende: Skal dette nivået opprettholdes når Oslo Nye Teater blir prosjektteater? Vil Oslo Kommune fortsatt gi et tilskudd på kr.540 pr billett, og vil det i tilfelle åpne for en slik finansiering også ved de øvrige scenene i Oslo som ikke har statlige overføringer?

For de private produsentene ville et tilskudd i denne størrelsesorden gitt en enorm effekt, og vi er sikre på at vi skulle fått mye bra teater ut av også mer beskjedne beløp. Dog ikke med 80 millioner i husleie og lønnskostnader.

Teaterhilsen fra Bjørn Heiseldal, produsent


Scenekunst.no gjør oppmerksom på at det er mulig å kommentere på våre sider uten å være på Facebook, ved å registrere en epostadresse hos yahoo.com, aol.com eller hotmail.com.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER