Jo Strømgren Kompani søker produsent i 50 % stilling (vikariat)

Jo Strømgren Kompani (JSK) er et danse- og teater kompani med base i Oslo. I tillegg til 1-2 nye produksjoner årlig, har kompaniet en utstrakt turnévirksomhet i både inn- og utland. JSK spiller 100-200 forestillinger årlig, og har så langt gjestet om lag 50 land med sine forestillinger. JSKs administrasjon består for tiden av daglig leder i 100 % stilling og 2 produsentstillinger på 50 %.

Stillingen:
Stillingen er et vikariat, og vil omfatte oppgaver knyttet til kompaniets daglige drift, samt prosjektlederansvar for små eller større prosjekter. Med prosjekter menes her gjestespill/turneer, nye produksjoner, gjenopptagelser, prøveperioder med mer.
Sentrale arbeidsoppgaver vil være turnéplanlegging og turnéledelse, derunder blant annet planlegging og logistikk, transport og visum, reiseregninger, prosjektstøttesøknader og rapportering.  Jo Strømgren Kompani har et høyt aktivitetsnivå, og arbeidsintense perioder er ingen sjeldenhet. Arbeidsoppgavene er varierte, og jobben byr på spennende utfordringer og givende opplevelser knyttet til både det norske og det internasjonale scenekunstfeltet.

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter en person med praktisk bakgrunn fra teater- og/eller danseproduksjon, fortrinnsvis med arbeidserfaring som produsent, inspisient, turnéleder eller tilsvarende.  Gjerne med relevant kunstnerisk og/eller administrativ utdanning på universitets eller høyskolenivå.  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning, og søker bør i tillegg til norsk, inneha solide engelskkunnskaper.

Vi søker etter en ryddig og omgjengelig person som evner å jobbe effektivt, grundig og selvstendig med så vel egne prosjekter som forefallende rutinearbeid. Søker bør helst være fleksibel i forhold til arbeidstider. Endelig er det nødvendig at søker har mulighet til å være borte på turné opp til flere uker i strekk.

Oppstart: 15.3.2012

Søknadsfrist 31.1.2012. Søknad med cv og referanser sendes på e-post til Sunniva@jskompani.no. Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Sunniva Steine på sunniva@jskompani.no eller på telefon 41318232.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER