Internasjonalt produsentforum

Uformelt nettverk for scenekunstprodusenter med internasjonale
ambisjoner. 9. desember kl 14-16 i Oslo.

ASSITEJ Norge, i samarbeid med Jo Strømgren kompani,
inviterer.

Når: Fredag 9. desember kl 14-16
Hvor: Uranienborg terrasse 9, Oslo
Påmelding: Innen 5. desember til info@assitej.no

Norske scenekunstnere og scenekunstproduksjoner er i økende grad
orientert mot det internasjonale markedet. Internasjonal
turnevirksomhet og samarbeid krever produksjonskompetanse,
kontakter og innsikt i ulike kulturelle, praktiske og økonomiske
aspekter ved kunstproduksjon.

Vi ønsker å etablere en uformell arena for konkrete og matnyttige
møter for produsenter og produserende scenekunstnere som ønsker å
jobbe internasjonalt. Tanken er å bygge et nettverk nedenfra – med
utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og behov – og etablere
en arena for faglig erfaringsutveksling og kompetansebygging. Det
skal være et lavterskeltilbud med en uformell tone, med konkrete og
virkelighetsorienterte temaer.

Vi ser for oss jevnlige møter der en ressursperson inviteres til å
innlede om et bestemt emne, med påfølgende diskusjon og sosialt
samvær. For å gjøre dette til et møtested som er relevant og
læringsfremmende, vil vi legge vekt på å velge ut tematikk i dialog
med deltakerne. Relevante temaer for møtene kan være:

Nettverk – hvordan nå arrangører og
oppkjøpere?

Markedsføring og profilering

Å produsere for et ungt publikum – skiller det
seg fra øvrige produksjoner?

Finansiering og støttemidler

Produsentens rolle i den kunstneriske
prosessen

Den internasjonale skolesekken – å forholde seg
til skole og pedagogikk i andre land

Planlegging – hvor tidlig i prosessen må en
begynne arbeidet med salg og turneplanlegging?

Språklige utfordringer

Kompetansebygging – hvordan får man til
det?

Turnelogistikk – toll, visum, frakt etc.

HJERTELIG VELKOMMEN til våre flotte kontorer i Uranienborg terrasse
9, fredag 9. desember kl 14-16!

Påmelding innen 5. desember til info@assitej.no.

Deltakelse i forumet er gratis, men vi oppfordrer alle som ønsker å
delta til å melde seg inn i ASSITEJ Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER