Hvordan bør scenekunstinstitusjoner telle publikum?

Klassekampen har i dag en sak om hvordan norske scenekunstinstitusjoner teller publikum. Avisen trekker blant annet fram et eksempel der Teater Ibsen bidro med dekorasjoner til Christopher Nielsens separatutstilling ved Henie Onstad kunstsenter og valgte å regne kunstsenterets besøkstall for utstillingen inn i teatrets publikumstall, både i årsmeldinger og rapporter til Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO).

I en kommentar til dette melder NTO i dag at foreningen i år har nedsatt to utvalg, ett for musikkinstitusjonene og ett for scenekunstinstitusjonene, som arbeider med å se nærmere på definisjoner og utfordringer i måten scenekunstinstitusjonene innrapporterer statistikk på.

NTO har selv etterlyst en mindre standardisert og detaljert resultatstyring som reflekterer at institusjonene selv definerer konkrete mål for sin virksomhet, forankret i overordnede kulturpolitiske mål for statens bevilgninger.

NTO bemerker også til saken i Klassekampen at publikumsrekorder eller skuffende publikumstall ikke har noen budsjettmessige konsekvenser for institusjonene. Teatre er rammefinanisert og skal levere og rapportere i henhold til egne ambisjoner slik de fremkommer i budsjettsøknadene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER