Bilde fra Yngvild Aspeli/Plexus Polaires forestilling Moby Dick fra Nordland Teater og coprodusert av Figurteateret i Nordland. Scenograf: Elisabeth Holager Lund. Lysdesign: Xavier Lescat og Vincent Loubière. Figurer: Polina Borisova, Sebastien Puech, Manon Dublanc, Elise Nicod, Yngvild Aspeli

Hvilken kompetanse er viktig?

Norske scenografer i Creo (NSc) uttrykker i dette innlegget bekymring for hvilken kompetanse Figurteateret i Nordland vektlegger når de søker etter ny kunstnerisk leder.

Figurteateret i Nordland (FiN) utlyste i sommer en åremålsstilling som kunstnerisk leder. Teatrets nåværende kunstneriske leder går av med pensjon neste år etter 18 år i sjefsstolen, og det er første gang denne stillingen utlyses som åremålsstilling. Utlysningen har ført til en debatt på Scenekunst.no og i sosiale medier, der blant annet kompetansekravene som er formulert i utlysningen har møtt kritikk. Norske Scenografer i Creo (NSc) har fulgt debatten med stor interesse.

NSc organiserer scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lys-, lyd- og videodesignere. Styret i NSc mener at FiN ved sin utlysningstekst kan stå i fare for å miste interessante og godt kvalifiserte søkere. Vi har derfor kontaktet FiN med spørsmål om utlysningen, og vi fikk svar tilbake der det vises til teatrets nåværende modell hvor kunstnerisk leder tilbyr gjestende kompanier veiledning innen regi og dramaturgi. Vi fikk også svar om at de tilreisende kompanienes kunstneriske ledere selv skal stille med den spesifikke figurteaterkompetansen.

Vi anerkjenner at FiN i dette har etablert en modell de mener fungerer godt, og som tilfører gjestende kompanier viktige ressurser. Vi vil likevel kommentere noen av de underliggende premissene.

Vi stiller særlig spørsmål ved at et teater med formål om å utvikle figur- og visuelt teater som kunstnerisk sjanger i Norge i praksis kan utelukke relevante søkere fra det samme feltet. Vi har ikke registrert at andre norske teatre har hatt lignende, spesifikke kompetansekrav for kunstneriske ledere i sine utlysninger de siste årene.

I debatten på Scenekunst.no skriver FiN at de “søker etter en kunstnerisk leder som innehar kompetansekravene, og samtidig har erfaring og innsikt i figurteater/visuelt teater. (….) Krav og erfaring vil ikke bli satt opp mot hverandre.”

NSc er urolige for at utlysningsteksten kan oppfattes slik at kravet om høyere utdanning innen regi og dramaturgi teller mer enn erfaring eller kompetanse fra for eksempel figurteater eller det visuelle teaterfeltet. Figurteater eller visuelt teater nevnes ikke som ønsket kompetanse. Først lengre nede i annonsen står det at FiN søker en som “har interesse for scenekunst, med hovedfokus på figur- og visuelt teater”. Vi mener det er et uheldig signal at kompetanse innen regi- og dramaturgi tillegges så stor formell vekt, mens det tilsynelatende er tilstrekkelig med interesse for det feltet FiN har som formål å utvikle.

Vi stiller også spørsmål ved premisset om at de gjestende gruppene/co-produsentene selv skal stille med den spesifikke figurteaterkompetansen. Vi mener dersom FiN også åpner for andre sammensetninger av kompetanse hos en ny kunstnerisk leder, er det et stort potensial for utviklingen av feltet og teatrets produksjoner og samarbeider.

Om vi skal se litt bredere på denne debatten, og ikke spesifikt på denne ene utlysningen, kan man stille spørsmålet: Ligger det en antagelse om at lederkompetansen i scenekunstfeltet primært finnes hos regissører og dramaturger? Tidligere på Scenekunst.no har det vært tatt initiativ til en debatt rundt hvilken kompetanse en teatersjef/kunstnerisk leder bør inneha. På vegne av de faggruppene vi representerer, vil vi påpeke at det er mange designere og visuelle kunstnere innenfor scenekunstfeltet som opparbeider seg god lederkompetanse og bred scenekunstkompetanse gjennom sitt virke.

Vi forstår at det ikke nødvendigvis er dette Figurteateret forsøker å si i sin utlysning, men vi mener det kan være viktig å belyse dette spørsmålet i en videre debatt.

Norske Scenografer i Creo mener dette er en viktig debatt, og håper at FiN vil endre kompetansekravene i utlysningen. Vi ønsker Figurteatret i Nordland lykke til for å finne den rette kunstneriske lederen ved teateret og håper de får søkere med styrke og relevans i sin faglige bakgrunn som kan bidra til å utvikle dette spennende feltet videre.

Silje Sandodden Kise er scenograf og styreleder for Norske Scenografer i Creo.

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
 • Geir-Ove Andersen :

  Figurteatret vil gjenta og utdype følgende:

  Figurteatrets faste team arbeider opp mot gjestende team/samprodusenter. Det er gjestene som definerer prosjektets kunstneriske ide, dets stil, og gjestene stiller i tillegg med figurteaterkompetanse i samarbeidet. Dette at ide, stil, figurkompetanse i tillegg kommer utenfra og ikke i hovedsak fra de faste ansatte, er med på å gjøre prosjektene mer varierte, mer overraskende og relevante.

  Oppfatningen om at Figurteatret utelukker søkere er vi uenige i. En av flere sentrale oppgaver for kunstnerisk leder har vært og vil kanskje fortsatt være regi- og dramaturgi-coaching. Figurteatret søker etter en person med kompetanse innen «regi- og dramaturgi – og/eller erfaring fra teaterproduksjon, internasjonal scenekunst, internasjonalt prosjektsamarbeid og nettverksarbeid». Dette er erfaring som selvsagt også kan innehas av scenografer, kostymedesignere, figurdesignere, lys-, lyd- og videodesignere osv.

  I arbeidet med å finne en ny kunstnerisk leder ved Figurteatret har vi hele tiden sett det som innlysende at vedkommende også har kompetanse og erfaring fra figurteater og visuelt teater.

  Utlysningen av stillingen er også en del av en svært etterlengtet omorganisering av Figurteatret, der det formelle lederansvaret nå er plassert hos daglig leder, mens ledelsen av det kunstneriske arbeidet er plassert hos kunstnerisk leder. Dette er en omorganisering som vi mener vil gi større rom for kunstnerisk leders arbeide i fremtiden.

  Til slutt er det viktig for oss å få uttalt følgende: Fra Figurteatrets side ligger det ingen antagelse om at lederkompetansen i scenekunstfeltet primært finnes hos regissører og dramaturger.

  Med vennlig hilsen
  Geir-Ove Andersen
  Daglig leder
  Figurteatret i Nordland.
  Figurteatret er organisert som en seksjon i Kulturutvikling, i avdeling for Samfunnsutvikling i Nordland Fylkeskommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER