Dansens Hus exteriør Foto: Foto: Dansens Hus

Hva skal Dansens Hus være?

– En dialog om dette må være basert på realiteter, framtid og dagens situasjon, og ikke preges av fortid og brustne håp og ønsker, skriver kunstnerisk leder.

Hva skal Dansens Hus være? Eller: Hvem er Dansens Hus til for? Dette er grunnleggende spørsmål man kan tenke seg mange svar på. Når et nytt scenehus for dansekunst reises, er det derfor naturlig at meninger, forventninger og oppfatninger om hva huset skal være er mange.

I vedtektene slås det fast at Dansens Hus (DH) skal ”være et nasjonalt møtested for dansekunstnere og deres publikum”. Videre nevnes en rekke virkemidler for å oppnå dette, hvor det å være en profesjonell scene for visning av dansekunst av høy kvalitet er det første.

I DHs nylig vedtatte strategi er virksomhetsidéen formulert slik: Dansens Hus er en profesjonell scene for formidling av dansekunst av høy kvalitet for et stort, engasjert og interessert publikum. Overordnet mål er formulert slik: ”Dansens Hus skal gjøre den samtidige dansekunsten attraktiv for flere publikummere.”

Strategien er vedtatt av DHs styre og strekker seg fra 2012 til 2015. I denne perioden skal Dansens Hus bygges videre som en aktiv og viktig scene for dansekunst i Norge. I strategien legges det, som man kan se overfor, stor vekt på publikum. Vårt hovedfokus er med andre ord å utvikle DH som et scenehus, og vinne nytt og engasjert publikum. Kunstnere er også publikum og får inspirasjon og faglig utbytte av det høye internasjonale nivået på forestillingene.

Vi er opptatt av dansekunstnerne og utviklingen av norsk dansekunst. Vi inviterer derfor til ulike arrangementer og fora og legger til rette for at våre forestillinger og kunstneriske aktivitet kan brukes som et sosialt og faglig utgangspunkt for møter mellom kunstnere på feltet.

Vi legger også stor vekt på å vise, og delvis co-produsere ny, norsk dansekunst, nettopp for å ivareta formålet om å bidra til utviklingen av dansekunsten i Norge. Vi ønsker i fremtiden også å utvikle vår satsning på dette, men samtidig er hovedfokuset vårt i strategiperioden frem til 2015 publikum.

Vi bygger et nytt teaterhus i Oslo, som har et nasjonalt mandat, og dette krever mye av alle impliserte og ansatte.

Vi er klar over at etableringen av DH har en historikk som ikke bare innebærer solskinnshistorier, jeg hadde nær sagt: det skulle bare mangle. Et svært viktig forbedringspunkt for meg da jeg overtok som kunstnerisk leder var å bedre kommunikasjonen med kunstnerne. Vi har forbedret svarrutiner og kommunikasjonen både med de kunstnerne som blir antatt og de som vi dessverre må si nei til. 

Jeg vet og ser klart at det fremdeles er et forbedringspotensial her, og det er noe vi vil fokusere mer på fremover. Vi er svært opptatt av å styrke tilliten mellom kunstnerne og DH.

Det er etablert en helt ny ledergruppe, hvorav både kommunikasjonssjef, produksjonsteknisk sjef og økonomisk-adminstrativ leder er ansatt i løpet av 2011.
Vi, og resten av staben, er motiverte og engasjerte mennesker som jobber hardt for å videreutvikle Dansens Hus kunstnerisk og administrativt. Vi synes vi har et fantastisk utgangspunkt med dette vakre huset, og er innstilt på å gjøre vårt aller beste for at dette skal fungere i forhold til publikum, kunstnere og alle andre interessenter og interesserte.

Vi ønsker en dialog og en kommunikasjon om dette, men den må være fundamentert på realiteter, på framtid og dagens situasjon, og ikke preges av fortid og brustne håp og ønsker.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER