Hilde Halvorsrød

Hilde Halvorsrød mottar Årets kritikk 2020/2021

Fagredaktør for opera og orkester i Scenekunst.no, Hilde Halvorsrød, har vunnet prisen for Årets kritikk 2020/2021

Halvorsrød mottar prisen for teksten «Om å brøle for NRKs døve ører», publisert på Scenekunst.no 3. desember 2020. For dette mottar Halvorsrød et reisestipend på kr 15 000. Vinneren ble annonsert under Festspillene i Bergen i dag, torsdag 27. mai.

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen, som bekoster stipendet, og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster juryutgiftene. Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, samt ett medlem foreslått av Festspillene og ett medlem foreslått av NTO.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

«De siste årene har jeg oftere og oftere fått lyst til å kaste radioen hardt i veggen.» Slik åpner musikkritiker og fagredaktør for opera og scenisk kunstmusikk på nettstedet Scenekunst.no, Hilde Halvorsrød sin flammende kommentar om demonteringen av NRKs kulturdekning generelt, og statskanalens stadig mer stemoderlige behandling av den klassiske musikken spesielt. Kommentaren ble publisert på nettstedet Scenekunst.no den 3. desember 2020 og avfødte umiddelbart en av vinterens store kulturdebatter. En rekke sentrale institusjoner meldte seg på, og i en viss forstand pågår debatten fremdeles.

Halvorsrøds kommentar er først og fremst kjennetegnet av et genuint engasjement. Bak de presise formuleringene aner vi en harmdirrende skribent, som til tross for sitt raseri, elegant balanserer mellom emosjonalitet og saklighet. Juryen vil særlig trekke frem forholdet mellom grundig empiri, med nøyaktige henvisninger på den ene siden, og treffende språklige bilder, som skulle bli referanser i den etterfølgende debatten, på den andre. Halvorsrød viser til journalist og tidligere NRK- medarbeider Bodil Maroni Jensens portrettbok om mangeårig musikk- og kultursjef i NRK, Synne Skouen. Slik trekker Halvorsrød opp et historisk bakteppe som gir kritikken tyngde. Men blikket er også rettet fremover, som når hun spør hvordan det skal gå når fremtidens politikere mangler nettopp den kunnskapen om kvalitet og reell sjangermessig bredde som NRK tradisjonelt har sørget for.

Juryen for «Årets kritikk» har i år valgt å belønne en metakritikk, en kommentar som tar for seg et bredt fenomen uten konkret forankring i et spesifikt verk. Juryen er av den oppfatning at teksten i seg selv representerer et solid, velformulert og grundig stykke kritisk arbeid, samtidig som den ved å rette fokuset mot kulturdekningen i vår største medieinstitusjon, indirekte tar opp betingelser for kritikk og kulturjournalistikk. Kombinasjonen av nøyaktighet, språklig klarhet og personlig intensitet gjør kommentaren til et forbilledlig eksempel på effektiv metakritisk virksomhet.

De to andre nominerte i år var:  page1image56350336

Berit Einemo Frøysland: «Å demontere herren sitt hus», publisert i Norsk Shakespearetidsskrift

Magnus Andersson: «Stikker dypt», publisert i Klassekampens musikkmagasin, mandag 26. april

 Juryen har bestått av:

– Emil Bernhardt (juryleder), musikkritiker i Morgenbladet, styremedlem i Norsk kritikerlag
– Hedda Fredly, scenekunstkritiker og høgskolelektor i drama, fjorårets vinner
– Kristian Lykkeslet Strømskag, dramaturg og teatersjef ved Teatret Vårt, utnevnt av NTO
– Mona Levin, teaterkritiker, journalist og forfatter, utnevnt av Festspillene i Bergen
– Jonas Øren, dansekritiker og dansekunstner.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER