Vi fremmer norsk scenekunst

Elle Sofe Company har nettopp vært i Canada. I dette debattinnlegget reflekterer produsent og daglig leder Maiken Garder over hvor lite hjelp og støtte norske kompanier som skal turnere i utlandet får.

Avgjørelse om teatervitenskap ved UiB utsatt

Ledelsen ved Det humanistiske fakultet vil bruke mer tid på å diskutere omstridt kutt.

Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen trues nå igjen med nedleggelse.

Teatervitenskap i Bergen trues med nedleggelse når det ikke foreslås å erstatte ansatte som skal gå av med pensjon. Representanter for fagmiljøet uttrykker her bekymring.

Maktfordeling og pakkesler

Navneendringen av organisasjonen Kulturrådet til Kulturdirektoratet blottlegger forvirring, viser frem maktkampene og understreker hvilke store kulturpolitiske utfordringer som ligger under.

Med Nationaltheatret inn i fremtiden

For at kunsten og formidlingen av den skal kunne lykkes, må den også ha forutsetninger som står i stil med målene om kvalitetskunst til befolkningen. For Nationaltheatrets del betyr det at det må utredes muligheter for nye hus.

Kunsten å ikke knuse egg

Mikroaggresjon, misforståelser og marginalisering gjør at mange kvinnelige kunstnere med minoritetsbakgrunn velger sine ord med omhu. 

Armlengdesprinsippet står fast

Lederne for fagutvalgene for henholdsvis dans og teater i Kulturrådet, Peder Horgen og Siri Broch Johansen kommenterer den siste tildelingsrunden og fordelingen av friske midler.

Med ønske om en progressiv teaterpolitikk

2022 begynte med pandemi og sluttet med nedgangstider. Hvordan skal vi løfte teatrene ut av krisen?

Ingen tid til hvile: Om å fjerne barrierer

For at inkludering skal bli mer enn ord trenger vi et bransjeomfattende skifte som involverer grundige og nytenkende reformer ledet av mange. De må bli til gjennom dialog med de mest berørte og ende i øremerkede midler til alle lag av scenekunstfeltet.

Hva vil det si å ta nasjonalt ansvar?

Susanne Næss Nielsen, direktør for Davvi – senter for scenekunst i Hammerfest, skriver at det er på tide at nasjonale organisasjoner på Østlandet tar sin del av kostnaden når de inviterer til arrangementer av betydning.

Kulturpolitiske seire

I spørsmål om kulturpolitikk og tildelinger av støtte til kunst må vi holde tunga rett i munnen.

Endringer på Dramatikkens hus

Dramaturgene på Dramatikkens hus kan ende opp med å få faste ansettelser. Det vil endre hvordan huset fungerer, mener én av dem.

Uenighet om honorarsatser

Norsk Operasangerforbund og Creo har utarbeidet anbefalte honorarsatser til frilans operasolister, men oppdragsgiversiden mener beløpene er urealistisk høye.

En oppfordring til solidaritet

MOTforestillinger inviterer det norske scenekunstfeltet og befolkningen for øvrig til solidaritet med Bilal al-Saadi og The Freedom Theatre i Jenin i Palestina.

Noen forestillinger trenger ikke flere anmeldelser

Louis Schou-Hansen diskuterer Bærum kulturhus’ gjentakende invitasjoner av det israelske dansekompaniet Batsheva som er en kulturell ambassadør for staten Israel og etterlyser tydelighet fra kulturhuset om programvalget.

SISTE SAKER