Kulturradet, bygning Foto: Foto: Norsk Kulturråd

Frp vil legge ned Norsk Kulturråd

Vil desentralisere kulturmakten – og ha slutt på kameraderi og kunstnere med klippekort til støtten.

Frp kaster  en aldri så liten kulturpolitisk brannfakkel inn i debatten om  kulturrådet:

 Frp-representantene Ib Thomsen, Solveig Horne og Øyvind Korsberg fremmet 8. desember et forslag på Stortinget om å legge ned Norsk kulturråd.

De vil erstatte det med "Råd for et levende kulturliv".

— Jeg skjønner at vi ikke får gjennomslag for dette forslaget.  Mange tør jo ikke åpne munnen fordi de er avhengig av kulturrådet.  Derfor ønsker vi å reise en debatt, sier Ib Thomsen til Scenekunst.no

— I dag er for mye makt tildelt en liten gruppe mennesker, som er utnevnt av Kulturdepartementet. Det er uheldig for kulturen,  sier Thomsen.

Han peker på at kulturrådet har fått mer makt etter at ansvaret for Arkiv, bibliotek og museumskompetanse (ABM) også er overført til rådet.

— Konsekvensen av de senere års endringer er at en stadig større andel av statens midler forvaltes av en håndfull personer, som i tillegg har svært nære bånd til enkelte deler av norsk kulturliv, heter det i forslaget.

Mer åpenhet
Frp vil derfor jage kultureliten ut av  sine lukkede rom – og ivrer nå for mer gjennomsiktighet i tildelinger og avslag:

"Det er grunn til å stille spørsmål ved det demokratiske aspektet i den utviklingen Kulturrådet har hatt. Dette inntrykket forsterkes gjennom den manglende åpenhet til de innvilgninger og avslag som gis av rådet", skriver Frp.

— Kulturrådet er et lukket forum: Før var det politikere som satt i rådet, nå er det kunstnere. Men de er riktignok plukket ut av departementet, og de gir avslag på søknader uten begrunnelse, forklarer Thomsen.

Ifølge Frp får  90 prosent av dem som søker om penger hos Norsk kulturråd avslag, og at det for dem er viktig med en begrunnelse – og innsyn i vurderingskriteriene. Frp foreslår derfor å lage en digital søknadsportal, hvor søknader, avslag og begrunnelser skal være offentlig tilgjengelig.

— Mange irriterer seg over at noen år etter år får penger. Det kan virke som de har klippekort på støtten, legger Thomsen til.

KS og NHO inn
Frp foreslår en annen utvelgelse av hvem som skal sitte i rådet. De vil ha et råd med ti representanter, hvor seks er valgt ut av kulturen selv, innenfor ulike kunstuttrykk, mens to er oppnevnt fra næringslivet gjennom NHO, og to oppnevnes av kommunene igjennom KS.

Dette vil gi rådet mindre direkte makt, og mer demokratisk, dynamisk og mindre politisk tilnæring enn hva kulturrådet har i dag, står det i forslaget.

– Hvis danserne velger sin representant til å sitte i rådet, må vedkomne svare for sine medlemmer på årsmøtet, tror jeg det vil ha en bedre effekt enn det vi har i dag, hvor departementet har plukket ut en representant som bare må svare for departementet, forklarer Thomsen.

– Kommunene skal stå for tildelingene
Frp vil at Kulturrådet eller et nytt råd, skal ha mer fokus på lokale tildelinger. Sentrale tiltak kan finansieres over statsbudsjettet, men resten kan kommunene ta seg av:

— Det skjer mye rundt i landet, det er der talentene gror. Det er ikke Oslo, eller kulturrådet som får til dette – det er i kommunene det skjer. Hovedtanken bak forslaget er at kommunene skal stå for større grad av tildelingene, forklarer Thomsen.

I forslaget viser de til lignende ordninger i våre skandinaviske naboland, hvor kommunene står for langt større del av tildelingen. I Danmark står kommunene for 58 prosent av tildelingene, mens 42 prosent av den samla støtten fra det offentlige kommer fra staten.

Frp mener flere kommunale tildelinger vil gi en "såkornseffekt", hvor kommunene får mulighet til selv å dyrke frem sine talenter. Dette vil gi mer bredde, både geografisk, men også for sjangerne og hvilke aktører som får støtte.

-Vi ser i idretten at de store talentene kommer fra små idrettslag. Det samme gjelder i kulturen, sier Thomsen.

— Uaktuelt
Forslaget ligger nå til behandling i familie- og kulturkomiteen. Saken vil bli behandlet i Stortinget på nyåret.

— Frp har ved flere anledninger fått tyn fra kulturlivet for deres politikk, men i denne omgang har dere fått positive tilbakemeldinger?

— Vi prøver å være konstruktive. I alle år har vi fått kritikk for kulturpolitikken vår, men en må huske på at vårt kulturbudsjett i år er i samme størrelsesorden som kulturbudsjettet var i 2009-2010, så det er ikke mer dramatisk enn det, sier Thomsen.

Scenekunst.no har vært i kontakt med kulturminister Anniken Huitfeldt, og stilte flere spørsmål til henne om Frps forslag. Men kulturministeren har bare en kommentar:

— Det er helt uaktuelt å legge ned Norsk Kulturråd, sier Huitfeldt.

 

Ytringsfrihet og paragraf 100 i grunnloven er rammen rundt Dramatikerforbundets 75-årsmarkering. I den forbindelse er det opprettet flere skribentstipend. Denne teksten er finansiert av et slikt for Scenekunst.no.  Denne artikkelen er del av en uavhengig, kritisk gjennomgang av norske bevilgende kulturmyndigheter. Vi opplyser for ryddighetens skyld leserne om at Scenekunst.no høst 2011 søkte om og nettopp har fått avslag på støtte fra Norsk Kulturråd.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER