Ostermeier, Johnsen, Vilks. Ibsenkonferansen 2015

Forsøk på ordskifte

Ibsenkonferansen bød igjen på et inspirerende program, men konferansens grunnleggende problemstilling og forsøkene på debatt var slapt formulert og dårlig begrunnet, mener Chris Erichsen.

Å bli møtt av tungt væpnet politi og sikkerhetskontroller foran Teater Ibsen på en ganske alminnelig torsdag burde antakelig trigge en eller annen form for indre sensasjon. Men da en lettere overspent journalist fra en av grenlandsavisene sto klar med blokka for å dokumentere den forventa sjokktilstanden hørte jeg meg selv si: ”Tja, hva skal jeg si? Det var som ventet”.

Ibsenkonferansen hadde i år innkalt selveste Lars Vilks, med tilbehør med og uten uniform. En folkefiende var, hadde jeg nær sagt som vanlig, hovedtemaet ved årets konferanse. Men det interessante spørsmålet om hvorvidt Vilks kunne kalles et framstående eksemplar av sorten var det nærmeste man kom en debatt denne gangen.

Som ved fjorårets Peter Handke-oppstyr sto tabloidene klar i kulissene med kameraene i skuddposisjon. Men heller ikke denne gangen kom det til verken raseriutbrudd eller håndgemeng. Derimot bød konferansen som vanlig på et levende, dynamisk program som hele tida vekslet mellom prat og kunst, teori og praksis, Norge og Utlandet.

Gevinst
Årets store kunstneriske gevinst kom i form av en serie enkle, nedstrippa bestillingsverk under samletittelen Addressing the public. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Dramatikkens hus og Ibsenkonferansen, kuratert av regissøren (og Dramatikkens hus´ første kunstneriske leder) Kai Johnsen, som også bandt det hele sammen.

Her hadde dramatikerne og scenekunstnerne Fredrik Brattberg, Julian Blaue, Trine Falch og Sara Li Stensrud blitt utfordret til å framføre hver sin selvkomponerte tale til den kompakte majoritet. Det gjorde de på hver sin karakteristiske – og humoristiske – måte.

Fredrik Brattberg åpnet hele konferansen med en pussig liten tekst spilt inn og framført av ham selv på et slags pidgin-engelsk, en serie telefonsvarerbeskjeder fra en dramatiker til en teatersjef som han mener overfører offentlige kulturmidler til sin kone slik at hun kan fullføre sin fotografutdanning. Resultatet er at teatersjefen må legge om repertoaret til ”multimediashow”. ”Dis is Fredrik Brattberg, de playwright”, som gjør uttrykkelig oppmerksom på at han ”will inform de local autorities about it”. Tonen blir imidlertid spakere og spakere for hver melding, et resultat av at teatersjefen, åpenbart og forutsigbart nok, ikke har brydd seg med å ringe tilbake en eneste gang. Teksten blir avspilt i en mørklagt sal, helt til ”de playwright himself” dukker opp på scenen og framfører konklusjonen, som må karakteriseres som total kapitulasjon.

Ved hjelp av denne lett finurlige sideforskyvningen får Brattberg, uten å beskylde noen for noesomhelst, likevel sagt noe om virkeligheten slik den oppleves av mange av de som fortvilt og forgjeves forsøker å få innpass i teaterpalassene og kontakt med deres allmektige sjefer.

Falske og ekte klær
Julian Blaue befinner seg på de aller fleste måter i motsatt ende av skalaen for Brattberg og framførte på tampen av konferansens første dag, en burlesk og komisk tale om falske og ekte penger; men først måtte han bare ta av seg de falske klærne og på seg de ekte, noe som i praksis betydde at mesteparten ble framført i klissnaken tilstand.

Julian Blaue diskuterer ekte og falske penger

Trine Falch, derimot, kunne ikke få på seg nok klær. Så polstret var hun at hun måtte ha hjelp til å snu sidene i manuset sitt, en skarp tekst som forbandt sin egen og publikums sittende posisjon og ikke minst stoffet i de setene vi satt på, med flyktningsituasjon, terrorangrep og klimakrise. Empati er en flyktig fornemmelse som man ikke kan stole på, var et hovedpoeng.

Sara Li Stensruds, ifølge vitnemålene fine bidrag gikk jeg dessverre glipp av i det fortetta sansebombardementet som Ibsenkonferansen alltid er.

Trine Falch

Krisens dramaturgi
Konferansens viktigste – og her i landet kanskje minst synlige – bidrag er de stipendene som siden 2008 har vært strødd utover kloden, til i alt 29 prosjekter i 21 land. Årets tre prosjekter, plukket ut blant 108 søknader fra 45 land, kom fra Hellas, USA og Jemen, presentert av søkerne selv.

– I Hellas er du et barn til du er 30-35 år gammel, fortalte Charis Pechlivanidis og Korina Vasileiadou foran et bilde av Korina og en jevnaldrende tatt 3. mai 1986, den samme dagen som eksplosjonen i Tsjernobyl. Krisen umyndiggjør på alle nivåer, ikke bare økonomisk. I prosjektet WE: the dramaturgy of the crisis, skal elementer fra flere forskjellige Ibsenstykker brukes som dramatisk bakgrunn for en tolkning av den aktuelle krisen.

Det nordamerikanske prosjektet, The master builder Project: The Master Comic, presentert av to representanter for The Congo Square Theatre Company i Chicago, tar utgangspunkt i Ibsens Byggmester Solness. Det skal bli en satirisk forestilling basert på det svært alvorlige faktum at USA, under sin første svarte president, opplever en økning i rasemotivert vold, spesielt fra politiets side.

Bidraget fra Jemen måtte presenteres via Skype

Det tredje prosjektet måtte presenteres via Skype fra det krigsrammete Jemen. Mohammed Al-Hubaishi og Entessar Hassan fortalte smilende på en pikselert linje som hvert øyeblikk var truet av full stopp, om sine planer for en jemenittisk utgave av En folkefiende. Tradisjonen med omreisende fortellere som presenterer sine historier på gater og torg står fortsatt sterkt i regionen. Og slik vil deres forestilling også bli presentert, med derpåfølgende samtaler og diskusjoner med publikum. Her er det den allesteds nærværende khat-industrien som skal innta plassen til stykkets forurensete bad.

Folkemøtet
Det kan komme mye godt ut av et bestillingsverk, gitt at ubegrenset kunstnerisk frihet råder. Public People's enemy var inspirert av alt fra Walter Benjamin til presidentkandidat Donald Trump. Robert M. Johanson fra Nature Theatre of Oklahoma og dramatiker Sybil Kempson sto bak denne utgaven som hadde folkemøtet, den mest sentrale scenen i En folkefiende, som forelegg, denne gangen i form av et panel som endte opp med å danse i ring rundt den stakkars rappende doktoren. En makedonsk versjon hadde lagt hele handlingen til en boksering, en god idé som jeg synes de fikk overraskende lite ut av.

Det samme kan sies om konferansens forsøk på ordskifte. Den tyske regissøren Thomas Ostermeier og den svenske billedkunstneren Lars Vilks, drapstruet blant annet for sin tegning av Muhammed som rondellhund (rondell = rundkjøring), ble sittende i tosom passiar og diskutere hvorvidt Vilks er en folkefiende eller ikke. Ostermeier mente nei, Vilks mente ja, mens Kai Johnsen satt i midten og forgjeves forsøkte å stimulere partene til å komme seg videre. Den avsluttende paneldebatten var så stillestående at den fungerte utelukkende i kraft av at deler av publikum truet med å ta over, hvilket arrangørene klarte å stoppe før det kom så langt. Det forteller mye at teatersjef Hanne Tømta ved Nationaltheatret var panikkinnkalt i siste liten, men åpenbart ikke forsto hva hun hadde der å gjøre og derfor knapt nok fikk sagt noe.

Morten Traavik, Lars Vilks og Hanne Tømta

To spørsmål
I kjølvannet av dette mener jeg det er grunn til å stille spørsmål ved særlig to ting ved denne ellers spennende konferansen: formuleringen av dens overordnete tema og invitasjonen av Lars Vilks.

”Who are our public enemies? Is it the majority or the individual? The controversial, the debater or the ignorant? What topics create controversy today? What are the limits of publicly accepted expressions? How does contemporary theatre relate to these issues?” var spørsmålene som skulle belyses og drøftes. Tilsynelatende greit, men ved nærmere ettersyn overraskende generellt og lite skarpt formulert, i en blek etterlikning av ånden etter en dikter hvis tematikk stor sett begrenset seg til interne krusninger innen borgerskapet. ”Våre folkefiender”, ”Majoriteten eller individet”, ”Den kontroversielle, debattanten eller ignoranten”: Hvem består alle disse generelle kategoriene av? Her kunne det vært på sin plass med en dose Bertolt Brecht: ”Hvem gjenreiste Babylon så mange ganger?”, ”Det store Roma er fullt av triumfbuer: Hvem satte dem opp? Over hvem triumferte de?” (Fra En lesende arbeiders spørsmål, oversatt av Georg Johannesen). Grunnleggende, viktige problemstillinger som går utenfor Ibsens egne snevre kretser holdes her utenfor. Begrepet klasse glimrer med sitt fravær. Sist jeg så noe til det i dette trange scenekunstfeltet var da Pia Maria Roll, i forestillingen Ses i min nästa pjäs fra januar i år, ga ordet til en sjukepleier fra et konkurranseutsatt behandlingshjem, en rørlegger som var utsatt for sosial dumping og en eldre kvinne som berettet usentimentalt om sin oppvekst i et annet Oslo, fra en påfallende nær fortid.

I lys av alt dette kan det være grunn til å spørre hva Lars Vilks hadde der å gjøre. Man skal ikke raljere med en drapstruet mann, men det må være lov å si at han er verken dagens eller gårsdagens nyhet. Alle som har fulgt lite grann med har fått med seg det gjentatte budskapet hans, som han har turnert rundt med i en årrekke. Ikke overraskende hadde han ingenting nytt å melde denne gangen heller, og derfor var oppstillingen av væpnet politi og sikkerhetskontrollene strengt tatt bare å regne som noen litt forstyrrende scenografiske elementer i en litt blass oppsetning av En folkefiende.

 

 

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
 • Øystein Stene :

  ”Substansiell kritikk blir ikke alltid formulert på den måten den kritiserte ønsker. Særlig er dette en viktig erkjennelse ift kunnskap om kunstnerisk virksomhet.”

  Kai Johnsen 20. september, i en helt annen debatt om forventninger vi må ha til kritikerens etterrettelighet.

  (Smilemunn med (veldig ertende) blinkeøye)

 • Chris Erichsen :

  Det er vanskelig å svare på noe som inneholder så mange beskyldninger (”vilkårlig, ren og utvetydig mobbing av drapstruede mennesker” for eksempel), i en salig blanding med sånne spill-for-galleriet-spørsmål og krav om redegjørelser for min fysiske tilstedeværelse. Jeg er trygg på at jeg har et solid grunnlag å uttale meg på. Jeg har den aller største respekt for Kai Johnsen, både som regissør og som konstant tilstedeværende aktør i hele bredden av scenekunstfeltet, noe jeg har gitt uttrykk for mange ganger, også i denne aktuelle sammenhengen. De som har lest teksten min med et åpent sinn vil ha lagt merke til at jeg nok en gang hadde vært tilstede ved en konferanse som var inspirerende i kraft av ”et levende, dynamisk program som hele tida vekslet mellom prat og kunst, teori og praksis, Norge og Utlandet”.

  Men så har jeg altså tillatt meg et par kritiske bemerkninger, som henger innbyrdes i hop: Formuleringen av konferansens grunnleggende tematikk og invitasjonen av Lars Vilks. Jeg synes ikke det virker gjennomtenkt nok, noe jeg synes ble reflektert i de to svake debattene, som er de jeg omtaler og forholder meg til. Jeg skriver ingenting om soloinnlegget hans, for der var jeg, som du utmerket godt vet Kai, ikke tilstede! (Men det kunne jeg selvfølgelig godt ha skrevet eksplisitt at jeg ikke var). Det som er mitt anliggende er debatten, eller mangelen på det samme seinere samme dag, noe jeg mener er en refleks av et svakt tenkt opplegg, og som jeg også begrunner i teksten.

  Jeg har fulgt Lars Vilks, til tider ganske tett, i 10-15 år. Jeg har alltid synes at han har hatt noe for seg. Jeg var bl.a. tilstede ved et foredrag og en debatt i regi av Document.no for noen år siden, hvor han snakket om krenkelsens plass i kunsthistorien. Det var svært interessant og relevant. Men de siste årene er det blitt noe gjentakende over det han sier, kanskje en refleks av den pressa situasjonen han er i. Det er i stor grad den spesifikt svenske debatten han forholder seg til. Disse fenomenene som også vi i Norge liker å le av: Sensuren av Tintin og begrepet ”negerboller” osv. Men når man i en norsk sammenheng, i en tid med flyktningstrøm og hatretorikk, og med Frp i regjering, strør om seg med det utdaterte begrepet ”politisk korrekt” som en samlebetegnelse på det herskende debattklimaet, får det fort et preg av rituell tomhet. Noe jeg fikk bekreftet av mine informanter, som var tilstede under foredraget. Så vidt jeg forsto gjentok han også sitt standhaftige forsvar for den rasismedømte gatekunstneren Dan Park; som under dekke av å lage satire, lager hensynsløs og kvasiironisk ”kunst” av typen hakekors og bokser markert med Zyklon B utenfor et jødisk forsamlingshus, tegninger av navngitte svarte menn som er blitt hengt fra en bru osv.

  Men det var som sagt ikke primært det jeg forholdt meg til, men de forsøkene på debatt som endte opp i ingenting. Jeg synes kort og godt ikke at Lars Vilks´ tilstedeværelse ga noe til sammenhengen. Det er ikke hans skyld. Han gjorde det han ble bedt om. Koplingen En folkefiende/Lars Vilks har tilsynelatende noe for seg, men bare tilsynelatende, dermed ble han sittende i en ørkesløs samtale med Ostermeier om hvorvidt han er en folkefiende eller ikke. Og som jeg skrev endte det hele opp i en sluttdebatt som aldri kom av flekken. Dette er etter min mening en refleks av et svakt forsøk på å skape sammenheng, som man så i neste omgang forsøker å få debattdeltakerne til å passe inn i.

  Men la nå ikke dette ordskiftet ødelegge for det viktigste, som jeg nå har forsøkt å formidle fire år på rad: Ibsenkonferansen er et utrolig spennende arrangement, som langt flere burde få med seg!

 • Scenekunst.no :

  Hei Kai Johnsen,
  jeg tenker at det prinsipielt bør være mulig å diskutere hvorvidt Lars Vilks er en relevant gjest på årets Ibsenkonferanse, uten at ens grunnleggende respekt for Lars Vilks som person og/eller Vilks’ overordnede prosjekt og posisjon av den grunn må trekkes i tvil. Du og Chris Erichsen er såvidt jeg skjønner på din kommentar her samt diskusjon på din personlige Facebook-side, uenige om hvorvidt Vilks var en relevant gjest på årets Ibsenkonferanse, eventuelt også om Chris Erichsen har begrunnet sin mening godt nok. Innlegg, dokumentasjon og informasjon fra Chris eller andre som var til stede på konferansen, som kan belyse den uenigheten nærmere, er hjertelig velkommen på Scenekunst.no, enten her i kommentarfelt eller som innlegg til redaksjonen. Mvh, Hild Borchgrevink

 • Kai Johnsen :

  Til Hild Borchgrevinck, redaktør i scenekunst.no,

  Et annet sted her på scenekunst.no har jeg uten hell etterlyst, fra Chris Erichsen, et svar på om han, i forbindelse med sin artikkel ”Forsøk på ordskifte”, var tilstede under Lars Vilks innlegg på The Ibsen Conference i Skien den 14. og 15.10. Det finnes grunner til å tro at han ikke var der. Det finnes også grunner til å tro at han ikke var tilstede under ca 50 % av innleggene på konferansen. Hvis overstående er tilfelle finner jeg det mer enn problematisk.

  Erichsen skriver om Lars Vilks i sin artikkel bla: ”I lys av alt dette kan det være grunn til å spørre hva Lars Vilks hadde der å gjøre. Man skal ikke raljere med en drapstruet mann, men det må være lov å si at han er verken dagens eller gårsdagens nyhet. Alle som har fulgt lite grann med har fått med seg det gjentatte budskapet hans, som han har turnert rundt med i en årrekke. Ikke overraskende hadde han ingenting nytt å melde denne gangen heller,..”.

  Hvordan kan Erichsen skrive dette hvis han ikke var tilstede under Vilks innlegg? Hvordan kan han skrive: “som han har turnert rundt med i en årrekke” når det er slik, så vidt jeg vet, at dette var den andre gangen siden han ble utsatt for et drapsforsøk i København at Vilks deltar i et slikt type ordskifte? Hvordan kan Erichsen skrive “det gjentatte budskapet hans” når han ikke var tilstede? Når det da også faktisk er slik at Vilks holdt et spesialbestilt, langt og nøye gjennomarbeidet innlegg med utgangspunkt i en nærlesning av Ibsens “En folkefiende”, sett i lys av et kunsthistorisk perspektiv (Vilks har en doktorgrad i kunsthistorie) og sin utlegning av en moderne medieinfisert virkelighet? Har Vilks holdt dette innlegget før?“Ikke overraskende hadde han ingenting nytt å melde denne gangen heller”. Skriver en som evt ikke var der? Er det blitt slik at man dikte opp hva man vil på scenekunst.no? Er det slik at vilkårlig, ren og utvetydig mobbing av drapstruede mennesker som har ytret seg gjennom kunstverk invitert til konferanser i Norge – er helt greit på scenekunst.no? I tillegg: uten sannhetsgehalt?

  Hvis det videre er slik at Erichsen kun har vært til stede på omkring 50 % av de forberedte innleggene på konferansen, hvordan kan man da på noen måte ta artikkelen på alvor når han skiver: forsøkene på debatt var slapt formulert og dårlig begrunnet? Er det hjemmesiden til Ibsen Awards han anmelder? Er det “forsøkene” han ikke var tilstede på han anmelder? Var det de ulike formene for formuleringer og begrunnelser han ikke fikk med seg ila konferansen han anmelder? “Det forteller mye at teatersjef Hanne Tømta ved Nationaltheatret var panikkinnkalt i siste liten (når det vitterlig ble sagt på konferansen at Tømta for lenge siden hadde gitt sitt tilsagn, men at hun pga andre omstendigheter hadde måttet ankomme mye senere enn hun hadde ønsket)”. Hvor har Erichsen dette fra? “En folkefiende var, hadde jeg nær sagt som vanlig, hovedtemaet ved årets konferanse.” Hvor har han dette fra? “Som vanlig”? Dette årets konferansen har vært planlagt av mange mennesker i bortimot ett år, konferansen koster relativt mye penger, det kommer svært fremstående gjester fra bortimot 20 land, og dette er måten det hele skal fremstå på scenekunst.no?

  Hva er dette for noen slags journalistikk?

 • Kai Johnsen :

  Hei. Kunne du, Chris Erichsen, opplyse oss om du var tilstede under Lars Vilks innlegg i Skien torsdag den 15. oktober? Kan ikke huske å ha sett deg der.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER