Møte i faglig utvalg for litteratur, mars 2014. Foto: Kulturrådet Foto: Norsk kulturråd

Foreslå utvalgsmedlemmer til Norsk kulturfond

I januar 2018 skal Kulturrådet oppnevne nye medlemmer i fagutvalgene som forvalter Norsk kulturfond. Fram til 1. desember kan alle foreslå navn på nye utvalgsmedlemmer.

I januar 2018 skal Kulturrådet oppnevne nye fagutvalg. Derfor ber de nå om forslag til nye utvalgsmedlemmer.

Fagutvalgene i Kulturrådet behandler søknadene og vedtar de fleste tildelingene fra Kulturfondet. I dag sitter 125 kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet i disse fagutvalgene, som er satt sammen med tanke på å sikre faglig bredde og samtidig ta hensyn til geografi og demografi. Medlemmer oppnevnes for to år av gangen.

Utvalgsmedlemmene leser og vurderer alle søknader som kommer inn til støtteordningene de har ansvar for. Vedtak gjøres i utvalgsmøter, hvor sakene gjennomgås i fellesskap. Fagutvalgene har myndighet til å vedta tilskudd opp til 300 000 kroner, hvis vedtaket er enstemmig.

Fagutvalgene deltar også i det strategiske arbeidet knyttet til Norsk kulturfond.

Man kan sende inn forslag til utvalgsmedlemmer via et skjema på denne nettsiden, der det også står ytterligere informasjon.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER