Kulturdepartementet

Fokus på regioner og kulturbygg

I regjeringens forslag til kulturbudsjett foreslås midlene til Skuespiller- og danseralliansen og ensemblestøtten økt, men med moderate beløp. Rogaland Teater og DNS i Bergen får til sammen 10 millioner til vedlikehold.

I følge Regjeringens forslag til kulturbudsjett øker budsjettet med omlag 4,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Av denne økningen gjelder 121 mill. kroner ettårige tiltak rettet mot kulturbygg. Av disse igjen skal til sammen 10 millioner kroner gå til bygningsmessig vedlikehold ved Rogaland teater og Den Nationale Scene.

Skuespiller- og danseralliansen får en økning på 1, 6 millioner kroner, mens musiker- og ensemblestøtten i Norsk kulturråd økes med 1,5 millioner.

Årets satsning på vokalfeltet videreføres. Det Norske Solistkor åpnet og avsluttet dagens pressekonferanse der kulturminister Thorhild Widvey presenterte budsjettet. Hun innledet med å si at kulturpolitikken skal bygge på innovasjon og tradisjon, mangfold, frihet og identitet, og at markedet ikke alene kan sørge for kultur.

Samtidig vil Regjeringen utvide gaveforsterkningsordningen til å gjelde gaver til musikk og scenekunst samt kulturbygg.

Norsk kulturhusnettverk får midler til et pilotprosjekt for barn og unge i landets kulturhus, og Norsk kulturråd har som kjent fått i oppdrag å utrede mulighetene for å lokalisere deler av Kulturrådets administrative oppgaver utenfor Oslo. Tilskuddet til Teatret Vårt i Molde er foreslått økt med 1,5 millioner kroner, hvorav 1 million kroner skal gå til barneteatret i Ålesund.

Regjeringen har også satt av midler til "å utvikle kunstkritikkens formidlingsfunksjon". Satsningen på Talent Norge videreføres med forslag om en bevilgning tilsvarende fjorårets på rundt 30 millioner kroner.

På festivalfeltet blir knutepunktordningen slik den ser ut i dag, der kommunene må følge opp statlige bevilgninger etter en fast fordelingsnøkkel, avviklet. 13 av dagens 16 festivaler på ordningen overføres til Kulturrådets festivalstøtteordning, og alle beholder dagens bevilgningsnivå ut 2016.

Regjeringen vil også modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet og foreslår å innføre nullmoms på elektroniske nyhetstjenester i 2016.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER