Bilde: Peer Gynt Høgskolen i Nord-Trøndelag

– Flere skuespillerutdanninger hindrer stagnering

– Det er åpenbart at flere utdanninger hindrer stagnering, ettersom
forskjellene mellom skolene gjør at de kan utfordre hverandre og
dermed oppnå en bredere kompetanse, mener leder i Norsk
Skuespillerforbund, Hauk Heyerdahl. Han gir ros til
skuespillerutdanningen i Nord-Trøndelag som nylig gjestet
Nationaltheatret med Peer Gynt.

– Kommentar –

Av Eline Arbo

”En god utdanning er det beste grunnlaget for skuespillerkunsten”.
Slik avsluttet Hauk Heyerdahl sitt innlegg på Høgskolen i
Nord-Trøndelags (HiNT) seminar Regionalt, nasjonalt og nordisk
perspektiv på skuespillerutdanning i Norge, som fant sted på
Nationaltheatret onsdag 8. juni. Heyerdahl, som nylig overtok som
forbundsleder for Norsk Skuespillerforbund, viste stor entusiasme
for de nyere statlige skuespillerutdanningene i Fredrikstad og
Nord-Trøndelag, og beskrev deres ankomst som en berikelse for
scenekunstfeltet.

Dialog

Styrken i å ha flere skuespillerutdanninger i Norge vises
gjennom initiativet til dette seminaret. Gjennom å åpne opp for en
dialog mellom skuespillerutdanningene viser initiativtakerne at de
er en skole som tenker progressivt, og som følger utviklingen i
scenekunstfeltet. Det er åpenbart at flere utdanninger hindrer
stagnering, ettersom forskjellene mellom skolene gjør at de kan
utfordre hverandre og dermed oppnå en bredere kompetanse, mener
Heyerdahl. Han la også vekt på ulikhetene i de tre statlige
skuespillerutdanningene, som med faglige, metodiske og geografiske
forskjeller fører til et større mangfold innen skuespillerkunsten
og gir en kvalitetshevning i feltet. Med mellom 50 og 100
nyutdannede skuespillere årlig, og et privat marked som stadig
ekspanderer, er det nødvendig at de statlige utdanningene kan
samarbeide og høste av hverandres ressurser.

”Kontakt er viktigere enn noen gang” sa Heyerdahl i sitt innlegg,
noe seminarets arrangører utvilsomt sier seg enig i. De oppmøtte,
som blant annet bestod av Akademi for scenekunst, Norsk
Skuespillerforbund, representanter fra ulike institusjonsteatre,
bransjefolk og politikere, så også ut til å være enig i ønsket om
en bredere utveksling. Dessverre glimtet Teaterhøgskolens
(Kunsthøgskolen i Oslos) påmeldte representant Øystein Stene med
sitt fravær. Hva som kan ha vært viktigere for Khio enn å stille
opp på dette seminaret er ikke godt å si, og det er synd at Khio
ikke tar HiNTs håndsutstrekning mer på alvor.

Positive ringvirkninger

Et fruktbart samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene kan føre
til enorme positive ringvirkninger for alle, skal vi tro Ronnie
Hallgren som holdt innlegget ”Nordisk perspektiv på
skuespillerutdanning i Norge” på onsdagens seminar. Hallgren, som
er teatersjef ved Göteborgs Stadtsteater og professor i scenisk
gestaltning ved Teaterhögskolan i Göteborg, satte fokus på
samarbeidet mellom de statlige skuespillerutdanningene i Sverige
som har ført til både kunstneriske, pedagogiske og strukturelle
endringer. Gjennom å åpne opp for en dialog mellom de ulike skolene
utfordret de den tradisjonelle utdanningsformen, som ifølge
Hallgren er et nødvendig tiltak for å holde tritt med utviklingen i
teatret; ”Om 10 år vil både publikum og teaterarbeidere være av en
annen generasjon som ser verden på en helt ny måte, og vi må derfor
tenke at vi skal utdanne skuespillere på en helt ny måte”.
Hallgrens pionerarbeid både som teatersjef og professor er en
viktig inspirasjonskilde for det norske scenekunstfeltet, noe HiNT
åpenbart anerkjenner.

Et scenekunstseminar i disse tider kommer ikke utenom debatten med
stor D som de siste månedene har rast både i media og internt i
teatermiljøet. Kunstnerisk leder ved HiNTs skuespillerutdanning
Ørjan Hattrem tok i sitt innlegg tak i det han mener er et viktig
poeng som ikke får nok fokus i debatten. I hans øyne har debatten
ført til at det settes likhetstegn mellom kunstnerisk kvalitet og
det frie feltet, og dermed også mellom mangel på kunstnerisk
kvalitet og institusjonsteatrene. Hattrem mener det blir for
lettvint å rosemale det frie feltet, og at dette fokuset stagnerer
debatten. I stedet burde man diskutere hva som skaper kunstnerisk
kvalitet i teatret. Hattrem mener svaret blant annet ligger i en
god skuespillerutdanning, ettersom denne tilbyr rammer som gjør at
skuespilleren kan utvikle sitt kunstneriske ståsted. Flere
deltakere i debatten har tidligere uttalt at en eventuell
forandring bør komme ”nedenfra”, noe Hattrems poeng støtter opp
under. Om de norske statlige skuespillerutdanningene gjør det til
sitt høyeste mål å skape skuespillere med en klar kunstnerisk
bevissthet, vil feltet bli utfordret årlig gjennom nyutdannede
scenekunstnere. Dette krever både viljen til forandring og
samarbeid.

Kunstnerisk kvalitet

Hattrems forslag om å heller åpne opp for en diskusjon rundt hva
kunstnerisk kvalitet er og hvordan den skapes vil forhåpentligvis
bidra til nye perspektiver i debatten. Samtidig kan Ronnie
Hallgrens innlegg om en nødvendig reformasjon i teatret oppfattes
som et argument for den siden av debatten som ønsker strukturelle
endringer ved institusjonene. Hallgren gjør det klart at en endring
i vår forståelse av hva teater kan eller bør være, er
forutsetningen for å skape morgendagens teater. Denne endringen kan
ifølge Hallgren blant annet initieres gjennom å diskutere hvordan
opptaksprosessen ved skuespillerutdanninger foregår. Hallgren mener
opptakskriterier bærer preg av en tradisjonell forståelse av hvem
en skuespiller er, noe som vanskeliggjør mulighetene for mennesker
i alternative posisjoner. Det er inspirerende å høre Hallgrens
konkrete forslag til endringer, og spesielt at det var samarbeidet
mellom skuespillerutdanningene i Sverige som skapte en debatt rundt
opptaksprosessen. Dette lover godt for det videre samarbeidet
mellom de norske skuespillerutdanningene.

Peer Gynt

Seminaret på Nationaltheatret ble arrangert i forbindelse med at
avgangsklassen ved HiNTs skuespillerutdanning viste sin
hovedproduksjon Peer Gynt på Malersalen 8., 9. og 10. juni.
HiNT og Akademi for Scenekunst i Fredrikstad har avgangsklasser
annethvert år, og i fjor ble avgangsklassen fra Fredrikstad for
første gang invitert til å vise sin hovedproduksjon på
Nationaltheatret. Det er positivt at Nationaltheatret endelig åpner
dørene for disse studentene, og ikke minst betyr det mye for
avgangsklassene at de får anledning til å spille sin siste
produksjon i Oslo. I Peer Gynt kom det tydelig fram at
ensemblearbeid er et stort fokus ved HiNTs skuespillerutdanning.
Regissør Nina Wester hadde valgt å la studentene bytte på rollene,
et utfordrende grep som avgangsklassen viste at de behersket godt.
Til tross for høyt tempo i rollevekslingene beholdt klassen
selvsikkerheten som ensemble gjennom hele forestillingen. Det blir
spennende å følge de nå ferdigutdannede skuespillerne videre.
Spennende blir det også å se på utviklingen i samarbeidet mellom de
statlige skuespillerutdanningene. HiNTs initiativ til en åpen
dialog mellom utdanningene er uten tvil et steg i riktig
retning.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER